Minulý týden však vyvřely na hladinu názorové rozdíly mezi místním sdružením ODS a místostarostou města Liborem Hovorkou, který byl v komunálních volbách nestranickým lídrem jejich kandidátky. „Naše pohledy na řešení jednotlivých projektů ve městě se postupem času rozcházely, až se nakonec rozešly zcela,“ říká předseda MS ODS Jiří Klemt, podle něhož místostarosta neprosazoval programové priority podle jejich představ.

Novoměstská ODS skončila v opozici

Proto se ODS rozhodla “vyloučit” Libora Hovorku ze svých řad a po dohodě se stal nezařazeným zastupitelem. Že došlo k rozchodu potvrdil i sám Libor Hovorka. „Dále budu pokračovat jako nezařazený zastupitel. Myslím, že obě strany přijaly tuto dohodu s ulehčením.“

Jako nestraník Libor Hovorka kandidoval za ODS od roku 2006. „Od roku 2010 jsem členem zastupitelstva a nikdy k žádným rozporům mezi mnou a místní ODS nedošlo, až v tomto volebním období, kdy se postupně začaly vzdalovat názory členů místní ODS od mých až to skončilo dohodou o rozchodu,“ dodal novoměstský místostarosta, jehož názory na klíčové investice ve městě a na práci některých úředníků a odborných útvarů MěÚ se neshodovaly s názory zastupitelů a aktivních podporovatelů místní ODS.

„Konkrétní výtky nezazněly, ale domnívám se, že jedním z důvodů našeho rozchodu je můj názor na výstavbu biotopového koupaliště v Novém Městě,“ nedomnívá se, že se jedná o investiční prioritu města.

Rozdílné názory na problémy města

Situace vygradovala poslední květnový pátek, kdy ODS po názorovém rozchodu s místostarostou Liborem Hovorkou a rozdílných pohledech na rozvoj města a některé strategické projekty opustila koalici. Stalo se tak poté, co o týden dříve rezignoval na post radního další nestraník hájící barvy ODS.

„Již delší dobu jsem o tomto kroku přemýšlel. Poslední jednání rady města mě definitivně utvrdilo v přesvědčení, že nechci a nemohu již nadále být jejím členem. Uvědomil jsem si, jak rozdílné mám názory na řešení problémů města," oznámil městským zastupitelům s přiloženým rezignačním dopisem Miroslav Jarolímek. Mandát zastupitele si ale i nadále ponechal.

„V tento moment bylo více než zřejmé, že o další budoucnosti koalice bude zapotřebí jednat, protože ODS ztratila pozice ve vedení města. Jedinou reakcí nejsilnějšího koaličního partnera na tuto situaci bylo zaslání dopisu, ve kterém jsem obdržel výzvu k doplnění nového člena rady za odstupujícího Miroslava Jarolímka, což považuji za absolutní nepochopení vážnosti situace. I kdybychom nominovali nového radního, tak by změna ve fungování koalice a prosazování našich programových priorit nebyla možná,“ zdůvodnil odchod ODS předseda novoměstského sdružení Jiří Klemt. „Těch problémů v koalici bylo více a my se nechceme tvářit, že je vše v pořádku. A pokud není možnost změny, pak nemůžeme a nechceme být její součástí.“

Jiří Řezník