Jak v bláznivém snu, ze kterého se ne a ne probudit, tak si připadají členové základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Jičíně. Rozhodnutím výboru 18. října byla jejich pobočka zrušena bez jakékoli komunikace s místními členy. Jičínská organizace proto vydala tiskové prohlášení, v němž kritizuje lživé důvody, které měly vést k ukončení činnosti zdejší pobočky, a to vedení dehonestační kampaně a dlouhodobé neztotožnění s usnesením výboru a 10. sjezdu ČSBS. Vyloučení Jičína měla podle informací předsedy  organizace Jaroslava Vodičky projednávat mimořádná konference, svolaná v minulém týdnu do Prahy. Ani tady však žádné jasné vysvětlení nepadlo. Přitom tiskový mluvčí Vladislav Kučík Jičínskému deníku sdělil: „Veškeré informace byly podány na oné tiskové konferenci, dále se k tématu nebudeme vyjadřovat." Záznam z konference jsme  vyslechli a přiložili na web, ale ani po něm jsme nebyli o nic moudřejší.  Šéf jičínského výboru Břetislav Mizera se znovu obrátil na vedení. „Žádám o objasnění, co naše organizace neplnila, včetně zaslání usnesení, abych to mohl předat výboru ZO, OV a místní samosprávě." Vedení zareagovalo. Byla vytvořena komise, která bude Jičín kontaktovat. „Oni neztratili své členství v ČSBS. Dokonce se ani nepředpokládá, že by v Jičíně organizace zanikla. Nevím, kdo rozšiřuje záměrné dezinformace, že jsme organizaci zlikvidovali," napsal Emil Kulfánek, 1. místopředseda svazu.

„Nic takového není pravda. Do konce roku 2016 mohou pracovat tak jako dosud," pokračuje Kufík ve své odpovědi. „Nikdo z nás nešíří žádné dezinformace o likvidaci Oblastní organizace ČSBS, jen konstatujeme, že naše organizace byla zrušena na základě následujících důvodů na mimořádném zasedání," ohradil se vedení šéf výboru Břetislav Mizera z Jičína.

„Vzhledem k tomu, že nám nikdo neoznámil jaký bude další postup, tak byla VZO ČSBS zrušena výroční členská schůze do vyřešení situace. Dále bychom rádi věděli, kdy, proč, kam a jaká komise přijede, abychom o tom mohli informovat členskou základnu a představitelé místní samosprávy," dotazuje se vedení v Praze.

Podle Viléma Janoucha bude ale v Jičíně fungovat organizace i nadále, ale v jiné organizační struktuře než doposud.

„Nabídku členství dostanou všichni ze stávající organizace. Pokud někdo nebude chtít působit v nové organizaci, může se rozhodnout pro členství v jiné organizaci v kraji. Ze současných členů ČSBS není nikdo vyloučen, ani se nepředpokládá jeho vyloučení. Celou záležitost řeší komise, která byla za tímto účelem zřízena," uvádí ve svém prohlášení Janouch.

Podle jeho vyjádření byl především zrušen výbor základní organizace, který se ale bude zřejmě po zklidnění situace opět volit. Je to jak v pohádce O chytré horákyni, pobočka je zrušena a přitom zrušena není, až na to, že tahle pohádka připomíná boj o moc.