Potřeba jsou velké investice do infrastruktury, které byly přislíbeny už v roce 2015. Stavět se má řada obchvatů. Po čtyřiceti letech slibů by se mohl dočkat i Kostelec nad Orlicí. A spolu s ním i další obce v jeho blízkém okolí - Častolovice a Doudleby.

Poslední z jmenovaných je stavbě nejblíž. Na stavbu je vydané územní rozhodnutí z roku 2006 a byly dokončeny pozemkové úpravy. Pětaosmdesát procent pozemků je vykoupeno, aktualizuje se dokumentace pro stavební povolení.

Kopnout do země by se tu mělo už za rok. Necelé tři kilometry severního obchvatu Doudleb vyjdou na 270 milionů korun.

Na obchvat Častolovic, který by měl vést jižní cestou, pod fabrikou Isover, momentálně Ředitelství silnic a dálnic vybírá zpracovatele podkladů do procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí - EIA. „Předpokládaný termín zahájení stavby obchvatu městyse Častolovice je v souladu s Usnesením vlády kolem roku 2022,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Na častolovický obchvat by měl navázat ten kostelecký. Místní lidé i vedení města však stále řeší, kudy přesně by měl vést, aby v budoucnu nebránit rozšiřování města.

„Na základě usnesení zastupitelstva města ze 17. července je v současnosti prověřována alternativní trasa obchvatu. Dle výstupu z vyhledávací studie bude následně ze strany ŘSD ČR přistoupeno k dalším krokům v přípravě obchvatu Kostelce nad Orlicí,“ poznamenala Ledvinová.

Na stavbu obchvatu Častolovic a Kostelce nad Orlicí přímo navazuje i přeložka silnice II/318 - tedy Komenského ulice, která velmi trpí nadměrným provozem směřujícím z Kvasin. Financovat ji má Královéhradecký kraj.