Město založilo Nadační fond pro podporu nemocnice, s cílem snadnějšího získávání peněz na pořízení nového vybavení nemocnice, ale také na nábor personálu formou stipendijní podpory studentů finálních ročníků zdravotnických oborů. „Díky fondu jsme mohli nabídnout stipendium zájemcům o práci v nemocnici. Získali jsme pět nových absolventů,“ pochvaluje si spolupráci ředitel nemocnice Miroslav Procházka. Nemocnice je také napojena na pult centrální ochrany. Na vybraných odděleních jsou instalovaná tlačítka, která může personál použít v případě ohrožení bezpečnosti. „Strážníci například zasahovali, když lékařka musela tlačítko zmáčknout při ošetřování vysoce agresivního pacienta. Ihned přijeli a pomohli,“ popisuje ředitel Městské policie Trutnov Radek Svoboda.

Město též opakovaně poskytuje dotaci na úhradu nákladů spojených s transportem pacientů na záchytnou protialkoholní stanici v Hradci Králové a v Pardubicích ve výši 70 000 korun ročně a na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti ve výši 100 000 korun ročně. V současnosti se snaží vyřešit problém s parkováním. „Zadali jsme ke zpracování studii na možnost rozšíření parkovací plochy naproti nemocnici, mezi budovou základní školy a současným parkovištěm. Tam by se mohl znatelně zvýšit počet parkovacích míst,“ říká trutnovský starosta Ivan Adamec.