„Trutnov, jenž byl v letech 1938-1945 součástí Německé říše, se sice za druhé světové války nestal místem bojových operací, přesto tu válka byla přítomna doslova na každém kroku,“ připomněl starosta Trutnova Ivan Adamec a pokračoval: „Němečtí muži odešli bojovat na frontu, kde mnozí z nich nalezli smrt. Jejich místa v zemědělství, továrnách a ostatních sektorech ekonomiky musely zastoupit ženy. Místnímu průmyslu, orientovanému v první polovině 40. let na válečnou výrobu, ovšem i tak citelně chyběly pracovní síly. K otrocké práci byly proto využívány židovské vězeňkyně z několika koncentračních táborů, zřízených tehdy na území našeho města. Nedobrovolnými obyvateli Trutnova se rovněž stali totálně nasazení dělníci z různých koutů Evropy a rovněž sovětští a francouzští váleční zajatci.“

Pro Trutnov skončila druhá světová válka 9. května 1945, kdy jej svým příjezdem bez boje osvobodila Rudá armáda. „Její samohybná děla dorazila ve směru od Slezska do centra Trutnova okolo páté hodiny odpoledne. Na dnešním Krakonošově náměstí je však uvítala jen hrstka německých antifašistů a příslušníků české menšiny. Většina zdejších Němců s obavami hleděla do budoucnosti. Mnozí z nich si i s celými rodinami vzali raději život,“ přiblížil starosta Trutnova Ivan Adamec okamžiky, které provázely ukončení druhé světové války před 75 lety.