„Naše ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje ministr kultury,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. Letos obdrželi toto prestižní ocenění tři zástupci z kraje, mezi kterými byli Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za výrobu tiskařských forem na modrotisk.

Cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje udělují krajští radní od roku 2017. Nahradila původní ocenění Zlatý kolovrat vybraným tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

Společně s Martinou Poliakovou z Trutnova získaly titul za rok 2019 Jana Langová z Vamberka za výsledky v oboru ručně paličkovaná krajka - krajkářství a Veronika Tymelová z Nového Hrádku za keramickou tvorbu.