Nad řekou se začaly totiž v úseku od mostu u nádraží až ke kinu Vesmír vznášet různé symboly. Jako první prsten, dále havran s prstenem v drápech a postupně přibývaly další prvky, připomínající osídlování města, například kniha, drakobijci, vlajky zakladatelů, procesí řemeslníků, až k finálnímu jedenáctému zastavení. Nadšenci ze zmíněného spolku nelenili a několikrát vlezli i do vody, aby vše dostalo své správné místo a nic neuplavalo. Výtvory vyráběli sami v uplynulých víkendech. Mají štěstí, že jejich členkou je učitelka výtvarného oboru ZUŠ Jana Madževská. Instalace do řeky má však svá úskalí.

„Není to skutečně jen tak. Museli jsme sepsat smlouvu s Povodím Labe a zodpovídáme za to, aby se nic nestalo. V podmínkách je například maximální možný průtok vody pro akci. Teď už si jen přejeme, aby nepršelo," vzhlížel k nebi Otto Štemberka. Vždyť se také už ve čtvrtek večer konala generálka vystoupení na šestnáct metrů dlouhé lodi, kterou nechal spolek postavit a instaloval ji do řeky.

Na ní se už v pátek večer odehraje něco, co nemá v novodobých dějinách města obdoby. Členové spolku Trutnov – město draka ve spolupráci s divadlem V Pytli principála Petra Stolaře tu uvedou večerní performanci inspirovanou textem trutnovských pověstí. A ještě předtím, ve 21.30 hodin orchestr Základní umělecké školy Trutnov Musica Candida pod vedením Lukáše Červeného zahraje na lodi Vltavu Bedřicha Smetany a v případě příznivého počasí i další skladby na vodní téma.

Podrobnější program slavností Už ho nesou, který se odehraje především zítra během dne, a vyvrcholí vyzdvižením draka na věž Staré radnice, najdete na webu www.krkonossky.denik.cz.

Z trutnovských pověstí
Jeden z textů trutnovských pověstí popisuje nalezení osídlení města. Panovalo v něm zlo, protože tu žili loupežníci. První kroky k vymýcení zla učiní rybáři. Pověst je prodchnutá biblickou symbolikou. Rybáři jsou prvními Ježíšovými učedníky, ryba je symbolem křesťanství. Dva rybáři jdou na výzvědy a dole u řeky, na příhodném místě, zůstává dvanáct rybářů, symbolizujících dvanáct Kristových učedníků. Rybáři vyskládají vedle vody znamení kříže. Nejde jen o orientační bod k opětovnému nalezení místa, ale o pokus jeho posvěcení. Naznačují tím, že tady zanedlouho zavládne dobro a zlo bude poraženo. Bude to stát ještě mnoho úsilí, než bude nalezen drak a pomocí obětí beránka, bude přemožen a zabit.