Podle něj užíváním stavby nebyly dodrženy podmínky vydaného stavebního povolení ani závazná stanoviska dotčených orgánů a stavba ve stavu, v němž se nachází není způsobilá k bezpečnému provozu a její užívání přímo ohrožuje bezpečnost a životy jejich uživatelů.

"Kdo je zodpovědný za otevření obchvatu v rozporu se zákonem nám není známo, stejně tak nám není známo, proč nebylo požádáno o kolaudaci lávky a proč bylo o dopravní značení požádáno v rozporu se lhůtou stanovenou ve stavebním povolení na stavbu „II/298 Opočno – obchvat, I. etapa“. Na nutnost dodržet zákonné náležitosti byly však příslušné osoby průběžně zdejším správním orgánem upozorňovány. Považujeme za nutné se ohradit proti informacím, že by snad šlo o nějaké pochybení ze strany našeho úřadu. Ze strany správního orgánu šlo pouze o dodržení stavebního zákona a v dané věci náš úřad nijak nepochybil," uvedl tajemník Městského úřadu v Dobrušce Jan Šťastný.

Zástupci Královéhradeckého kraje, který je investorem stavby, chybu připustili. "Zažádali jsme v průběhu července o zkušební provoz. Lhůta běžela a když se spouštěl provoz, neměli jsme formálně dokument rozhodnutí stavebního úřadu," uvedl náměstek hejtmana odpovědný za oblast oblast investic a majetku Václav Řehoř.

V den otevření obchvatu prý neměl k dispozici tu správnou informaci, kterou měl mít.

"Kdybych ji měl, stříhali bychom pásku s tím, že spustíme provoz ve chvíli, kdy "ten papír" budeme mít. Danou část obchvatu jsme v úterý uzavřeli, situaci řešíme a budeme se snažit, abychom ji napravili. V tuto chvíli jsem naštvaný. Čtyři roky tady na své pracovníky apeluji, aby neurychlovali jakékoli stavby. Rád bych se za kraj občanům omluvil, stala se z naší strany chyba, k níž nemělo dojít.

Z mého pohledu došlo k určité spíš formální chybě, která se nemá a nemůže stát, samotná bezpečnost provozu za mě ohrožena nebyla. V dané situaci budu věc dále prošetřovat a odpovědnost jednotlivých pracovníků. Zároveň budu dělat vše pro to, abychom přenastavili kontrolní mechanizmy a posunuli metodiku ještě o jeden stupeň výše, aby se takové situace do budoucna nikdy neopakovaly," doplnil Václav Řehoř.

K omluvě se připojil i hejtman Jiří Štěpán: "Měli jsme počkat. Pochopitelně v tom nebyl zlý úmysl, abychom kohokoli uvedli do problémů, ať už ty, kteří budou po obchvatu projíždět, nebo ty, kteří budou vedle obchvatu žít."

Kdo dal pokyn k otevření? "V konečném důsledku asi za to nesu zodpovědnost já a je patrné, že si veřejnost zaslouží z mé strany omluvu. Na otevření jsme se shodli na základě jednání se zhotovitelem stavby a výsledků jednání s policií, která konstatovala, že nemá námitek proti uvedení stavby do provozu," dodal.

Na stavební úřad dorazila námitka jednoho z občanů týkající se nedostatků v dopravním značení. "Kdo je zodpovědný za otevření obchvatu v rozporu se zákonem nám není známo, stejně tak nám není známo, proč nebylo požádáno o kolaudaci lávky a proč bylo o dopravní značení požádáno v rozporu se lhůtou stanovenou ve stavebním povolení na stavbu „II/298 Opočno – obchvat, I. etapa“. Na nutnost dodržet zákonné náležitosti byly však příslušné osoby průběžně zdejším správním orgánem upozorňovány," dodal Jan Šťastný.

"Nejde ale o žádnou tragédii, ani dlouhodobý stav. Týdenní provoz ukázal některé drobné nedostatky zejména v dopravním značení, které je třeba odstranit a doladit a vše se opět rozběhne. Víme, že je to v tuto chvíli bolestné a pro všechny překvapivé, ale věřte, že jde o bezpečnost nás všech a nikdo nemůže riskovat případné nehody a s tím spojená zranění či škody na majetku," okomentovala situaci starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Některé nedostatky v dopravním značení zmiňovali už při slavnostním otevření cyklisté, kteří obchvat překonávají po nově vybudované lávce.

Investor stavby obchvatu, kterým je Královéhradecký kraj, ale i pracovník silničního správního úřadu v Dobrušce zástupce města ujistili, že všichni udělají maximum pro to, aby přerušení dopravy na obchvatu města bylo co nejkratší.

"Prosíme vás v tuto chvíli o trpělivost a pochopení. Uděláme všichni maximum, aby se opět doprava na obchvatu rozjela a my se opět mohli radovat z odklonění těžké dopravy z centra města," dodala Šárka Škrabalová.

Na obchvat města čekalo Opočno tři desítky let, stavba přibližně dvoukilometrové první části vyšla na 147 milionů korun včetně DPH. Jak zdůraznil první náměstek hejtmana Martin Červíček, význam této přeložky ještě vzroste po zprovoznění dálnice D11 do Jaroměře. Podle hejtmana Jiřího Štěpána je stavba důležitá pro dopravu v celém regionu.

"Dopravní zatížení města a obcí v okolí průmyslové zóny Solnice - Kvasiny výrazně narostlo. Obchvat Opočna je jednou z důležitých staveb, které zklidní dopravu v zastavěných oblastech a podstatně zlepší životní podmínky a zvýší bezpečnost obyvatel, především dětí, které doposud musely chodit přes frekventovaný tah přetínající náměstí."

Investorem stavby byl Královéhradecký kraj, administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací. Na financování projektu se podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu dotací ve výši 110 milionů korun. Zhotovitelem stavby jsou M-Silnice, a.s. Obchvat ve směru od Dobrušky začíná na nově zbudované silnici a křižovatce nad Broumarem a obchází město ze severu až ke kruhovému objezdu u Jordánku.