Na našem území kdysi žili draci, nebyli to ale okřídlení plazi chrlící z tlamy oheň, nýbrž velcí mořští plazi s ploutvovitým zakončením končetin. Jedním z nich byl i mořský drak z Dolního Újezdu u Litomyšle, jehož nádherná čelist byla objeveny náhodou před šedesáti lety tehdejším žákem základní školy F. Hurychem

Tím objevem je krásně zachovaný fragment dolní čelisti dosud neznámého mosasaurida, zástupce dravých mořských plazů příbuzných hadům a varanům, z obce Dolní Újezd u Litomyšle. Fosilie byla objevena v roce 1960, tedy přesně před šedesáti lety, což zavdává vcelku dobrý důvod k jejímu připomenutí. Fosilní pozůstatky potenciálních mosasauroidů byly u nás přesto objeveny nejspíš již dříve, přinejmenším některé fosilní objevy z oblasti Teplic se tomu zdají nasvědčovat.

Hradecké koupaliště Flošna
Koupaliště Flošna ocenila miliontého návštěvníka

Krásně zachovaná čelist s osmi zuby

Zmíněným nálezem je část spodní čelisti s osmi kuželovitými a ostře zahrocenými zuby, objevená náhodně při bourání starého kamenného domu v Dolním Újezdu u Litomyšle panem Hurychem, tehdejším  patnáctiletým žákem základní školy

.Podoba pravěkého mosasaura. Ilustrace: Vladimír RimbalaZdroj: Deník / Ivana Vitovská

I když jde o mimořádně kvalitně zachovalou čelist, nelze s jistotou určit, kterému rodu mosasaurida patřila. Jak uvedl již paleontolog Vlastislav Zázvorka v roce 1965, fragment čelisti lze bezpečně přiřadit jakémusi menšímu druhu mosasauroida. V periodiku Časopis Národního Muzea (řada přírodovědná, číslo 134) uvedl doktor Zázvorka například i toto:

Adršpach opět zažívá nájezdy zejména polských turistů stovky aut míří do skalního města. Dopravu musí řídit jak Policie tak dobrovolní hasiči.
Tipy na víkend 15. a 16. srpna. Vydejte se na pohádkovou cestu Adršpachem

„Nález je mimořádně krásně zachován. Exemplář nalezl a Národnímu muzeu v Praze postoupil F. Hurych, tehdy žák ZDŠ v Dolním Újezdě. Fosilie nemá přesné naleziště, protože byla objevena při rozštípnutí kamene při bourání zdiva staré stavby v poli u Dolního Újezda, s místním označením Přibyňoves. Poněvadž šlo o zdivo staré stavby, nutno předpokládat, že stavební materiál byl z nejbližšího okolí…“

Černý příbůzný hadů a varanů

A jaký je tedy na zajímavou fosilii současný názor? Obecně se dá říci, že mosasauridi jsou chápáni mnohem lépe a detailněji než před šesti desetiletími, což se týká jejich paleoekologie, rozšíření, fyziologie a dalších aspektů. Víme, že byli blízce příbuzní současným hadům a varanům, že mohli být částečně teplokrevní, měli pravděpodobně rozeklané jazyky a často byli černě zbarvení. A co konkrétního víme o českém zástupci z Dolního Újezdu?

V roce 1965 byl oznámen jeho objev a stal se prvním nepochybným fosilním pozůstatkem mosasaurida na našem území.

Bagry u Milety v Hradci Králové před třemi lety jen koply do země a zase odjely. V současnosti je v lokalitě budoucího supermarketu jen prázdná plocha.
Supermarket u Milety ani po třech letech od zahájení stavby neroste

Fragment maxily, tedy horní čelisti křídového mořského plaza, byl objeven zřejmě v sedimentech jizerského souvrství ve vápencích pocházejících z období středního až pozdního turonu (asi 92 až 90 milionů let před současností). K nálezu došlo při kopání na zahradě pozemku v části obce zvané Přibyňoves. Čelist je rozdělena na dvě odpovídající části a byl z ní vyjmut i jeden zub pro další výzkum.

Jak se ukázalo, charakter zubního lůžka odpovídá právě mosasauroidům. Fragment čelisti je dlouhý 18,15 cm a vysoký 3,5 cm, celková délka tohoto jedince tedy dosahovala zhruba jen kolem tří metrů.

Nahrazovali obrovské pliosaury

Pro účely výzkumu byla fosilie prozkoumána počítačovým tomografem, přičemž snímky byly pořízeny na ČVUT v Praze. Tvar, uložení a profil zubních korunek českého mosasauroida odpovídá situaci u mosasauridů z podčeledi Tethysaurinae, stanovené vědecky roku 2012. Konkrétně je český nález zřejmě blíže příbuzný druhům annoniasaurus inexpectatus z území Maďarska, Russellosaurus coheni ze Spojených států a Tethysaurus nopcsai z Maroka. Český dravec měl tedy hodně rozvětvené příbuzenstvo.

Senioři a koronavirus - Ilustrační foto
V domově důchodců v Černožicích končí karanténa. Testy vyšly negativně

Současná přítomnost tohoto dravého plaza a zároveň i velkých pliosauridů (dravých mořských plazů s velkými hlavami), kteří již v této době vymírali, je mimochodem jedním z nejzajímavějších přínosů české paleontologie k problematice druhohorních mořských plazů. Nálezy z našeho území dobře dokumentují, jak pravděpodobně docházelo k postupnému nahrazování velkých pliosaurů ranými formami mosasauroidů. I v případě mosasaura od Dolního Újezdu si budeme muset počkat na případné další objevy, abychom se o něm dozvěděli více. Vladimír Socha