To staré, kdysi populární místo letních radovánek novoměstské mládeže, je už mnoho let mimo provoz a jeho rekonstrukce a otevření nejsou vzhledem ke stávajícím předpisům možné. Novoměstští proto přišli s příjemnou a osvěžující alternativou.

KOUPACÍ MÍSTO U DAŠKOVA SPLAVU

„Jednou z možností, kterou jsme se zabývali, je postupné vybudování několika koupacích míst u řeky Metuje, která lemuje naše město. První takové místo právě vzniká v Krčíně u Daškova splavu. Městské Technické služby v těchto dnech dokončují zemní práce tak, aby vše bylo připravené k půli června,“ prozrazuje místostarosta Nového Města nad Metují Michal Beseda a dodává, že inspirací se staly jaroměřské říční lázně u řeky Úpy.

Břeh u Daškova splavu je už vyčištěný, terén srovnaný a z navezeného písku vznikne menší pláž. Během příštích čtrnácti dnů přibudou dvě betonové lavičky a odpadkový koš.

SPRCHA NA STARÉ PLOVÁRNĚ

Dalším místem v okolí Nového Města nad Metují, kde je možné se během horkých dnů zchladit, je Stará plovárna. „Jako tomu bývá zvykem každý rok, bude na Staré plovárně opět zprovozněná sprcha, která v horkých dnech příjemně osvěží. A pokud se projekt koupacích míst u Metuje osvědčí, máme v plánu tento záměr v příštích letech dále rozvíjet,“ slibuje místostarosta.

Například prostor u Daškova splavu by vedení města každý rok něčím zvelebilo a vybavilo potřebným mobiliářem. Mohly by přibýt třeba i jednoduché převlékárny.

„Ve spolupráci s veřejností bychom také rádi vytipovali další koupací místa, horkými kandidáty je místo v Pekelském údolí u Liščí boudy, Stará plovárna nebo okolí Rezeckého mostu,“ navrhuje Michal Beseda.

MÍSTO KOUPALIŠTĚ HLEDAJÍ ALTERNATIVY

Podle průzkumu, který si radnice nechala před třemi lety vypracovat, většina obyvatel Nového Města nad Metují sice považuje chybějící koupaliště za dlouhodobý problém, nicméně dává přednost závažnějším a pro město potřebnějším investicím, jako jsou opravy silnic a chodníků, zajištění bezpečnosti ve městě nebo budování dětských hřišť.

„Výstavba nového koupaliště v současnosti není mezi dlouhodobými investičními záměry města a podle výsledků průzkumu věříme, že to obyvatelé města chápou. Snažíme se proto hledat jiné alternativy, jak by Novoměšťáci mohli trávit čas u vody a nemuseli cestovat k Rozkoši nebo na koupaliště v okolí,“ vysvětluje místostarosta vznikající koupací místa u řeky.