Státní maturitní zkouška z matematiky to je 20 až 25 příkladů, které rozhodnou o nejbližší budoucnosti studentů. Letos si maturitu z matematiky vybralo 27 procent maturitní populace, ostatní raději zvolili cizí jazyk. I tyto údaje zazněly na celostátním setkání středoškolských učitelů matematiky v Pardubicích.

Znalosti různé, testy stejné

Které otázky činí studentům při maturitní zkoušce z matematiky největší problémy? „Nejčastěji studenti chybují v geometrii a překvapivě ve slovních úlohách, což je častokrát učivo ještě základní školy. Nedokážou slovní text matematizovat," uvedl předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát. Existují samozřejmě zásadní rozdíly mezi výsledky matematických maturit u gymnazistů, absolventů středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou. Testy ale absolvují všichni stejné.

„Je to test, který má ověřit minimální požadavky na maturanta. Otázkou je jeho motivační vlastnost, pro gymnazisty a studenty z jiných tradičně lepších škol tam chybí. Ale nelze říci, že by nebyl motivační pro učiliště a některé střední odborné školy," řekl k testům Jiří Zíka, ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které státní maturity připravuje.

Směs studentů z různých typů škol má pak logicky dopad na průměrné výsledky státních maturit z matematiky.

V řádném termínu neuspěje až 24 procent maturantů, po podzimních opravných termínech se konečná neúspěšnost pohybuje kolem 12 procent.

„Z vlastní zkušenosti mohu doplnit výsledky z pardubického Gymnázia Dašická. Za poslední dva roky neuspěl u státních maturit z matematiky pouze jeden student," uvedl Josef Kubát, který byl řadu let ředitelem Gymnázia Dašická a matematiku na této škole dodnes vyučuje. Pro gymnazisty a další náročnější studenty Cermat připravil test  Matematika plus. „Je to dobrovolná a samostatná zkouška, ke které se může přihlásit každý maturant. Výsledek této zkoušky se nezapočítává do celkového výsledku státní maturitní zkoušky. Dnes už ji využívá asi 18 fakult jako součást přijímacího řízení nebo pro přiznání stipendií," přiblížil Jiří Zíka, který se stal jedním z přednášejících na pardubickém setkání učitelů matematiky. Další testy plus zatím Cermat nechystá.

„Uvažovali jsme, že by podobná výběrová zkouška byla možná i v cizích jazycích, ale na rozdíl od matematiky zde existuje řada standardních mezinárodních jazykových zkoušek, proto jsme nakonec zůstali jen u matematiky," dodal Jiří Zíka.

Zájem gymnazistů o matematiku roste

Podle Josefa Kubáta zájem o matematiku mezi gymnazisty obecně roste.

„V čem máme rezervy? Myslím, že v personální oblasti, v kvalitě středoškolských učitelů, kteří musí mít schopnost studenty zaujmout. Tam musíme ještě hodně zapracovat," uzavřel Josef Kubát.

K dalšímu vzdělávání učitelů matematiky přispívá právě i pardubická konference, která má již více než čtyřicetiletou tradici. Letos přijelo 250 učitelů z různých typů středních škol z celé České republiky.