Akce se konala v budově krajského operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého kraje za účasti hejtmana Lubomíra France jakožto nejvyššího koordinátora záchranných a likvidačních prací na úrovni kraje a dalších významných hostů.

Tato ukázka na jednom místě navazovala na dokončení celorepublikového Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému", zkráceně Národní informační systém IZS (NIS IZS).

Dotačním titulem projektu NIS IZS byl Integrovaný operační program, Priorita 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti prevence a řešení rizik. Žadatelem a předkladatelem projektů o podporu z IOP byly tyto subjekty: MV –  Generální ředitelství HZS ČR; krajská ředitelství Policie ČR; krajská ředitelství HZS krajů; ZZS krajů.

Téměř sto milionů

Příprava projektu byla zahájena v roce 2008, dokončen byl v listopadu 2015.

V Královéhradeckém kraji byly v projektu vynaloženy prostředky v celkovém objemu cca 98,5 milionu korun, z toho: HZS KHK 38,1 mil. Kč, Krajské ředitelství policie KHK 27,3 mil. Kč, ZZZS KHK 33,1 milionu korun.

Přibližně 85% způsobilých výdajů projektu bylo hrazeno z evropských fondů.

Účastníci předváděcí akce se nejprve seznámili s přínosy projektu pro občany i pro složky IZS samotné. Pro občany jsou očekávány tyto pozitivní dopady: snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek IZS díky rychlejším a provázanějším zásahům; plně dostupné tísňové volání, možnost přesnějšího určení místa mimořádné události ve spolupráci s operátorem na příjmu tísňového volání;  okamžité zahájení činností potřebných složek IZS a jejich rychlejší přeprava na místo mimořádné události; vyšší účinnost zásahu díky lepší informační podpoře zasahujících sil na místě mimořádné události.

Přínos pro občany i složky IZS

Pro samotné složky IZS jsou předpokládány následující přínosy: přesnější určení místa mimořádné události a z toho důvodu rychlejší dosažení místa události; efektivní výměna dat a informací mezi složkami; možnost lepší koordinace spolupráce složek na operační úrovni; kvalitnější informační podpora zasahujícím silám na místě mimořádné události.

Příjem a předání

V rámci ukázky byl prezentován příjem tísňového volání na linku 112 a předání mimořádné události k řešení všem třem složkám IZS současně. Vysvětleny byly základní postupy činnosti jednotlivých složek. Účastníci měli při ukázce také možnost seznámit se s tablety, které nyní používají jednotlivé složky jako informační podporu nasazených sil při jízdě k zásahu a při zásahu samotném. Na závěr akce zúčastnění absolvovali prohlídku operačních středisek hasičů a zdravotnické záchranné služby.

Ondřej Sezima