Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku patří k pradávným obyčejům tradovaným obyvateli po generace. Proto není divu, že jsou i nedílnou součástí kulturních programů pořádaných ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska. Jen kvůli masopustu se dokonce skanzen na jeden den probouzí ze svého „zimního spánku", který jinak potrvá do 14. dubna.

Skanzen se zabíjačkou

V sobotu 4. února skanzen ožije při masopustní obchůzce, kterou tu letos předvedou obyvatelé z Vortové u Hlinska. V 10 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin, následně průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. V 15 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

Masopust ve skanzenu bude též představovat vítanou příležitost, při níž lze i v zimním období nahlédnout do jednotlivých expozic Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci, jež budou ten den otevřeny do 15.30 hodin. Návštěvníci si zde také budou moci nakoupit upomínkové předměty, tiskoviny a drátovanou keramiku a ve stylové Hospůdce Na Vejměnku přímo v areálu muzea pro ně bude připravena staročeská zabíjačka.

Stále živý obyčej

Tradiční obchůzky ze seznamu UNESCO se budou v dalších únorových termínech konat také v obcích Studnice, Hlinsko-Blatno, Hamry a Vortová. Tady všude se přitom jedná o stále živý obyčej, který se nekoná jen kvůli potěše turistů nebo náhodných diváků. Masopusty v uvedených obcích Hlinecka totiž představují především zažitý způsob vlídného sousedského setkávání. Vesničané tak při masopustech připravují například občerstvení v podobě koblih či dobrot ze zabíjačky a nikdy nechybí ani lahvinka čehosi ostřejšího pro zahřátí. Po ukončení obchůzky obřadem porážení kobyly se ještě koná taneční zábava.

Originály typických masek z Hlinecka, fotografie z obchůzek i listiny UNESCO si mohou prohlédnout rovněž návštěvníci stálé Expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, která se nachází v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

Poněkud odlišné masopusty slaví lidé v některých jiných obcích Chrudimska. Zde se však už tolik nehledí na tradice a masopustní rej tu občas nabývá ještě poněkud „bláznivější" podoby. S těmito rozvernými taškařicemi se lze setkat například v Morašicích nebo v Míčově – Sušici. V masopustním průvodu zde lze narazit například na uniformované příslušníky někdejší Veřejné bezpečnosti nebo třeba na zdravotnice vybavené kapačkami.