Kraj tak nyní může vyhlásit tendr na přestavbu nemocnice znovu. „V pondělí 23. května 2016 se sejde mimořádně krajské zastupitelstvo, kterému předložíme návrh na schválení odůvodnění této zakázky. Poté může vyhlásit veřejnou zakázku rada kraje, která tak učiní bez zbytečných průtahů. Tendr by se tak měl rozběhnout nejpozději do konce května," informoval krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušení veřejné zakázky v hodnotě miliardy korun zkoumal na návrh jedné stavební firmy. Podle ní bylo zrušení zadávacího řízení nedostatečně odůvodněné a v rozporu se zákonem.

„Úřad se ztotožnil se zjištěními, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí zadávací dokumentace, obsahoval nejasnosti, které způsobovaly jeho rozpor s právními předpisy. Úřad dokonce uvádí, že není sporu o tom, že soupis stavebních prací obsahuje rozpor s příslušnou prováděcí vyhláškou," řekl radní Dvořák. Rozhodnutí úřadu by mělo nabýt právní moci 31. května.

Čekání na rozhodnutí antimonopolního úřadu bylo hlavním důvodem, proč dosud kraj nevyhlásil tendr na přestavbu náchodské nemocnice znovu. „Nyní nám už ve vypsání nové zakázky nic nebrání," konstatoval Josef Dvořák.

Přestavbu nemocnice kraj chystá mnoho let. Měla začít  v roce 2012 a skončit do poloviny roku 2015. Kraj však v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. A problémy pokračovaly i při dalším tendru.

Tisícovka dotazů na dokumentaci
Kraj musel původní tendr v únoru zrušit kvůli nekvalitní dokumentaci. Uchazeči k ní totiž poslali 995 dotazů: ptali se zejména na soupis prací a výkaz výměr, které slouží pro výpočet nabídkové ceny. Kraj kvůli tomu musel sedmnáctkrát posunout termín pro odevzdání nabídek a zpoždění nabralo sedm měsíců. Proto se rozhodl tendr zrušit a 9. května vyhlásit nový. Vyhlášení však zmařila stížnost jedné z firem k antimonopolnímu úřadu.