„Vzhledem k nemožnosti zajištění nařízených opatření během večerních pozorování, zejména dodržení požadovaných rozestupů a dezinfekce při manipulaci s dalekohledy, se zatím neuskuteční večerní pozorování oblohy,“ posteskli si zaměstnanci hvězdárny. Ta je otevřená od úterý do pátku mezi 10. a 16. hodinou, v sobotu, neděli a o svátcích mezi 10. a 12. hodinou, kdy bude možné za jasného počasí pozorovat Slunce projekcí, prohlédnout si hvězdárnu, exponáty a instalovanou výstavu.

Počet návštěvníků je z důvodu prostorových kapacit omezený na pět, přičemž vlastní pozorování může absolvovat vždy jeden návštěvník, ostatní budou čekat v přednáškové místnosti nebo ve venkovních prostorech. „Není možné zatím realizovat hromadné zájezdy a exkurze. V případě velkého počtu návštěvníků mohou být někteří odkázáni na pozdější dobu. Zejména v sobotu, neděli a o svátcích mohou být čekací doby delší a připravte se, prosím, i na delší odezvu po zvonku na brance,“ zaznělo upozornění z hvězdárny.

Samozřejmostí je nošení roušek a dezinfekce rukou, včetně dodržování potřebných rozestupů ze strany návštěvníků. Výjimkou jsou členové jedné rodiny. Podmínky se mohou průběžně měnit, úpická hvězdárna o nich bude informovat.