Úpice má to, co chtěla. Od listopadu zavedla svoji městskou policii. Má intenzivně dohlížet na pořádek a bezpečnost ve městě, pověstném problémy s nepřizpůsobivými občany. Do té doby zajížděli do Úpice vypomáhat strážníci z okresního Trutnova.

„Moje krédo je, že městská policie musí být vidět v ulicích, aby občané věděli, že tam je,“ říká velitel úpických strážníků Martin Pilát, bývalý profesionální voják, který sloužil u čtvrté brigády rychlého nasazení v Jindřichově Hradci.

Je to muž s patřičnými zkušenostmi, ošlehaný více než šestiletým působením v Josefově. „Úpice je menší Jaroměř, jsou tady podobné problémy s menšinami. Naše působení není pouze o represi, ale také o prevenci a vzdělávání. Jsme tady proto, abychom lidem pomohli, ale musí také vědět, že budeme řešit, pokud budou dělat nepořádek a porušovat zákony,“ vysvětluje.

V plném obsazení, se čtyřmi strážníky, jejich velitelem a 24 hodinovým kamerovým dohledem, funguje Městská policie Úpice od ledna. Do města má přinést především větší bezpečnost. Mezi novinky, které zavedla, patří pondělní úřední den, kdy se na strážníky můžou občané obrátit od 7 do 19 hodin přímo na služebně, vybudované v domě vedle městského úřadu, nebo telefonicky.

Zaměří se na nejrizikovější místa

Na konci roku absolvovali nováčkové šestitýdenní kurz ve vzdělávacím středisku v Praze, který završila závěrečná zkouška na policejní akademii a získání osvědčení strážníka městské policie.

„Od ledna lidé zaznamenají větší pohyb strážníků po ulicích, získají pocit většího bezpečí. O to víc v nynějším období, kdy bývá brzy tma. Strážníci budou vidět v nejrizikovějších částech města, jakými jsou Veselka, Sychrov, autobusové nádraží, kde se pohybují obávané skupinky lidí,“ upřesňuje velitel.

Už samotná přítomnost strážníků je podle něj důležitá. Lidé vědí, že existuje další represivní složka, která může zasáhnout v případě porušování zákona a protiprávního jednání.

Městští policisté slouží po dvojicích v dvanáctihodinových směnách. Hodně se zaměřují na páteční a sobotní večer a noc. Kamerový dohled monitoruje situaci ve městě 24 hodin denně.

Řeší i dopravu

„Městská policie v Úpici se začíná dostávat do povědomí, za to jsme rádi. Lidé volají, ptají se, obracejí se na nás,“ těší Martina Piláta.

Vedle hlídání veřejného pořádku a dodržování obecně závazných vyhlášek řeší také dopravní přestupky. „Doprava je dnes problém v každém městě, parkovací místa nejsou přizpůsobená současnému počtu aut. Lidé si dělají parkoviště z chodníku, to je problém,“ poukazuje na častý nešvar.

Martin Pilát působil u městské policie v Jaroměři a Červeném Kostelci, vedení nově založené organizace v Úpici vnímá jako výzvu a snahu být prospěšný městu. „Tvoříme něco nového, co může být užitečné lidem a pomáhat jim,“ říká.