Téměř půl miliardy korun z Evropské unie poputuje na opravy tří silnic v česko-polském pohraničí. „Královéhradecký kraj peníze z unie použije na realizaci projektů, které prostřednictvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kulturní a přírodní zdroje v česko-polském příhraničí a zlepší propagaci cestovního ruchu v příhraniční oblasti," uvedl tiskový mluvčí kraje Michal Friček.

Projekt Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor je zaměřen na rekonstrukci silnice Rokytnice - Říčky - Orlické Záhoří. Celkové výdaje činí zhruba osm milionu a tři sta tisíc Eur a dotace z Unie a státního rozpočtu představuje téměř sedm milionů a dvě stě tisíc Eur. „Toto rozhodnutí završuje několikaleté úsilí o získání dotace, navíc byly podpořeny všechny tři projekty, na které Královéhradecký kraj žádal o dotace spolu s polskými partnery," řekl krajský radní Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.