„S opravami silnic by se mělo začít v závislosti na počasí nejpozději 1. dubna a veškeré stavební práce budou dokončené do konce letošního roku,“ informovala Eva Kupková z novoměstského městského úřadu. Jako první se začne opravovat silnice Krčín – Spy, která nemohla být uskutečněna v loňském roce kvůli průtahům odvolacího řízení.

Zhruba v polovině dubna se začne s opravou silnice v ulici 1. máje, od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů. Ve stejné době se bude pracovat na silnici od mostu u AMMANNu do Vrchovin a v květnu by měla začít oprava Rezeckého mostu a rekonstrukce silnice a chodníku Na Hradčanech směrem na Jestřebí.

„Po dobu výluky dopravy na železniční trati od 4. září do 5. prosince se bude pracovat nejen na železnici, kde dojde i k rozšíření obou stávajících podjezdů z jednoho na dva jízdní pruhy s doplněním chodníku. Jedná se o viadukt v Havlíčkově ulici a o „Myší díru“ v Krčíně v ulici Dobrušská,“ popsala Eva Kupková. Na jaře má být dokončená oprava silnice v Johnově ulici a oprava chodníku v ulici Boženy Němcové. Stavební firma opraví levý chodník v ulici T. G. M. od kruhového objezdu k restauraci Stop. Navázat by měly opravy chodníků v krčínských ulicích Na Strážnici, 1. máje a Dobrušská.

„Letošní rok bude pro řidiče i občany našeho města náročnější kvůli plánovaným opravám. Prosíme proto všechny o trpělivost a shovívavost. Společně s investory a stavebními firmami hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu. Odměnou nám všem by měl být kompletně opravený průjezd městem a lepší průjezdnost obou viaduktů, které v současné době dopravu zdržují,“ uvedl místostarosta Michal Beseda a dodal: „Peníze na všechny akce jsou připraveny. Možné komplikace však mohou přijít ze strany mimořádně komplikovaných zákonů a vyhlášek, které například vloni zabránily uskutečnění opravy silnice ze Spů do Krčína.“