„K dnešnímu dni je Mlýnský náhon před zahájením návštěvnické sezony 2018 připraven a předán k plnému užívání a veřejnost může opět sledovat provoz nejen náhonu, ale i některých funkčních strojních zařízení v Rudrově mlýně a v ratibořickém vodním mandlu. Jsme rádi, že ho opět budeme moci představit veřejnosti v plné kráse,“ těší kastelána Ivana Češku, že po roční rekonstrukci se opět roztočí vodní kola. „Doufám, že díky tomu nám návštěvnost stoupne,“ věří Ivan Češka, že po loňské slabší návštěvnosti způsobené již zmiňovanou rekonstrukcí náhonu si letos cestu do Babiččina údolí najde více výletníků.

Spouštěcím momentem rozsáhlé rekonstrukce byla povodeň v červnu roku 2013, která v Babiččině údolí napáchala nepřehlédnutelné škody. Na začátku loňského roku se vzniklá situace začala řešit pěkně od podlahy. V tomto případě vlastně ode dna.

„Jednalo se o rozsáhlou akci zaměřenou na odstranění škod a sedimentů na území celého mlýnského náhonu a to od hlavního nátokového stavidla u Viktorčina splavu, přes vantroky mezi objekty mandlu a mlýna až po vyústění náhonu do řeky Úpy,“ popsal rozsah prací investiční referent Jiří Svoboda, a dodal, že záměrem byl obnova všech dřevěných prvků, které dostaly „ránu“ při zmiňované povodni.

BAHNO UKRÝVALO NEČEKANÉ PŘEKVAPENÍ

Po vyčištění náhonu od silného, zhruba půlmetrového nánosu sedimentu čekalo pod bahnem překvapení. „K celkem velkému našemu překvapení jsme nacházeli původní konstrukce vodního díla. Byly to dubové podlahy pod mosty koryta náhonu, původní dubové opěrné stěny břehů náhonu na několika místech včetně vymezujících příčných prahů a hatí, které při projektových přípravách nebylo možné právě kvůli zanesení sedimentem zjistit,“ popisuje Jiří Svoboda objev, který se v této souvislosti musel vzít v úvahu. „Po dohodě s Ministerstvem kultury ČR jsme začali řešit nově zjištěné skutečnosti, abychom dosáhli vzorové obnovy za použití původních materiálů a postupů.“

Letos dojde i na dílčí obnovy některých odhalených dřevěných prvků a konstrukcí v korytě náhonu, které nebyly obsaženy v původním záměru. „Cílem je dokončit tak komplexní a vzorovou obnovu významné historické součásti národní kulturní památky,“ uzavřel investiční referent Jiří Svoboda.

„Jsme ohromně rádi, že se toto dílo podařilo a můžeme ho prezentovat jako jeden z velkých úspěchů,“ zářil kastelán Ivan Češka, který vyslovil i zbožné přání: „Aby nám mlýn opravdu mlel mouku, a z té mouky se v peci pekly koláče. To by Ratibořice ještě více zatraktivnilo,“ zasnil se.