„Přes deset let projektování, změn, plánů a dohadování skončilo. Na náměstí se poprvé koplo a revitalizace centrální části náměstí začíná,“ potvrdila starostka Zuzana Jungwirthová.

Podle ní se v současné době opravuje ta nejsložitější a také nejdražší část náměstí. „Budeme pokračovat dál opravou horní části a chodníků okolo celého náměstí, což je součást druhé a třetí etapy revitalizace.

Obyvatelé se mohou těšit na nové chodníky, opravenou kašnu, nové stromy, stovky květin, keřů, cibulovin, trávník se závlahou a také na více parkovacích míst. 

K výsledné podobě náměstí je však ještě daleko a bude trvat několik let, než se stane skutečně reprezentativním prostorem centra města Boženy Němcové.

Stavba potrvá roky

„Na podobě projektu pracovalo mnoho lidí, několikrát se změnilo i vedení města, a přesto všichni společně postupujeme stejným směrem dál. Každý přispěl a přispívá svým dílem k této významné změně nejen pro nás, ale i pro budoucí generace,“ uvedla starostka.

Práce včetně využitých materiálů přijdou na zhruba 18 milionů korun. Střed náměstí i okolí historické kašny bude mít odpočinkový charakter. Na zpevněné plochy navážou záhony s trvalkami, travami a vzrostlou zelení.

Veřejné osvětlení budou tvořit stožárová uliční, parková nízká sloupková, zemní a bodová svítidla, podsvíceny budou také lavičky. Chodníky se zachovají jako historický prvek. Odstraněno bude maximum bariér, které dnes náměstí obsahuje. K dispozici bude 110 parkovacích míst, upraveny budou i autobusové zastávky.

S nynější rozsáhlou stavební akcí jsou spojená různá omezení, zejména pak v autobusové dopravě. Do půlky června budou cestující ve směru Náchod nastupovat do autobusů od základní školy.

Omezení v dopravě

Poté se situace obrátí a všechny autobusy nejen ve směru na Náchod, ale také na Červený Kostelec, Studnici a Hořičky budou odjíždět ze zastávky, která dnes u hlavní silnice slouží pouze pro Náchod. Pro odjezdy směr Jaroměř a Hradec Králové se nic po dobu rekonstrukce nemění. V prostoru nyní platí nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů v hodině.

Souběžně se zahájením revitalizace byla v Regionálním informačním centru zahájena výstava celého projektu.

„Samotné představení projektu se uskuteční za účasti projektanta, firmy Hronovský - dopravní projekce, na březnovém zastupitelstvu, které se koná ve Školní jídelně v pondělí 16. března od 17 hodin,“ upozornila vedoucí odboru investic a správy majetku Jana Horáková.   (kr)