Královéhradecký kraj zde dokončil další projekt na zlepšení praktické připravenosti studentů technických oborů. „Kromě rekonstrukce odborných učeben a dílen jsme investovali i do pořízení moderního vybavení pro výuku oboru nástrojař a automechanik. Tato investice umožní, aby absolventi byli lépe připraveni pro současný pracovní trh,“ uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Martina Berdychová.

Modernizace dílen spočívala v rekonstrukci stávajících odborných učeben a jejich zázemí včetně sociálního zařízení. Vznikl nový přístup do objektu z Vrchlického ulice, stavaři provedli kompletní sanaci vlhkosti zdiva v prvním poschodí a také opravili část střechy včetně její nosné části. Součástí rekonstrukčních prací bylo provedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, ústředního topení a zdravotní techniky. „Většinu z celkových nákladů pokryje dotace, kraj dofinancuje zhruba 1,4 milionu korun,“ informoval radní pro investice Václav Řehoř.

Ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické Josef Matyáš uvedl, že vedení školy chtělo nejen vylepšit pracovní prostředí a zázemí pro žáky strojírenských oborů, ale také posunout kvalitu vzdělávání o další krok dopředu. „Poté, co jsme jako první technická škola v Královéhradeckém kraji před několika lety zavedli do výuky programování a obsluhu průmyslových robotů v součinnosti s CNC obráběcími stroji, jsme se rozhodli doplnit další moderní technologie, mezi které patří laserové řezání a elektroerozivní obrábění. Přitom právě druhá z uvedených technologií je v současné době na středních školách v republice naprosto výjimečná,“ vyzdvihl ředitel a ocenil, že při praktické výuce v moderních prostorách školy se tak žáci dostávají k technologiím, které doposud znali jen teoreticky.

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická vznikla od 1. července loňského roku splynutím Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, Střední školy propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí a Střední průmyslové školy, Hronov. V současné době nabízí škola v Hronově dva obory s maturitní zkouškou, a to elektrotechnika a strojírenství a čtyři obory vzdělávání s výučním listem: elektrikář, nástrojař, automechanik a výrobce textilií. Nově zde bude vyučován obor mechanik seřizovač, jehož žáci budou zázemí opravených dílen také využívat.   (van, reh)

Tříkrálová sbírka v Broumově.
Štědří dárci nasypali do kasiček přes 120 tisíc