V současné době se staví dopravní terminál a opravuje se vlakové nádraží. Zároveň se rekonstruuje most před Jaroměří. To však není pro tento rok zdaleka všechno.

Most, přejezd i silnice

„V květnu by měla být  zahájena rekonstrukce silnice I/37 v úseku od kruhové křižovatky se silnicí I/33 do Heřmanic a dále od 24. července by měla začít rekonstrukce  vlakové cesty s uzávěrou přejezdu ve směru na Josefov. 

V době od srpna do října tedy dojde k souběhu těchto tří  významných dopravních staveb a osobně  předpokládám, že v tomto období dopravní komplikace v Jaroměře nastanou,“ řekl starosta Jaroměře Josef Horáček. Všechny stavební práce by měly skončit ke konci roku a dopravní situace ve městě by se měla vrátit do normálu. „Ani normální stav však sám o sobě není nijak příznivý. Významnější  zklidnění dopravy v Jaroměři můžeme očekávat až po dokončení dálnice a obchvatu Jaroměře,“ dodal Horáček.

Ovšem ani dnes nejsou kolony aut v Jaroměři žádnou výjimkou. Někteří řidiči se hlavnímu tahu z Náchoda do Hradce Králové raději vyhýbají.

„Bydlíme v Josefově, a pokud jedeme do Hradce, tak raději zadem, tedy přes Rasošky nebo Libřice. Většinou totiž stojí kolona aut směrem na Hradec Králové už od Teska. Jaroměři se co nejvíce vyhýbáme i při cestě do České Skalice. Trochu se bojíme, co se bude dít, až se bude opravovat vlakový přejezd,“ předala nám své zkušenosti s jízdou po Jaroměři Jitka Karešová z Josefova.

Řidiči by tedy měli v následujících měsících v Jaroměři počítat se zdržením a respektovat dopravní omezení, která na ně při cestě přes město čekají.   (ery)