Vítanou novinkou je i vydaná cyklomapa s přiléhavým názvem Dobijte se v Jestřebích horách. Je v ní seznam všech dobíjecích míst, tipy na cyklovýlety, možnosti občerstvení a zajímavosti na jednotlivých trasách.

„Tímto projektem určitě zlepšíme standard námi poskytovaných služeb v rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu Jestřebích hor a celého Kladského pomezí. V současné době je na vzestupu trend rozvoje cykloturistiky na elektrokolech. Věřím, že návštěvníci tuto službu ocení,“ podotkl předseda Svazku obcí Jestřebí hory Zdeněk Špringr. „Dobíjecí panely jsou umístěné na veřejných prostranstvích a jejich využití je bezplatné. Je to takový malý bonus, který můžeme našim turistům nabídnout,“ doplnil starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník.

Cyklomapy jsou k dispozici v informačních centrech Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší, dále na obecních úřadech svazkových obcí a atraktivních místech regionu.