„Zhruba půlroční mláďata v druhé polovině října již vzrůstem dosahovala téměř velikosti svých rodičů, na snímcích jsou však stále odlišitelná,“ uvedl Jan Piňos, a dodal, že na Broumovsku se vlčata narodila druhý rok po sobě.
Na monitoringu velkých šelem se podílejí zejména dobrovolníci Vlčích hlídek. Podařilo se jim najít také další známky přítomnosti vlků, zejména trus, jehož následnou analýzou je na Mendelově univerzitě v Brně zjišťováno také složení potravy vlků.

Stacionář obydlí stavbaři

Jičín - Jičínská radnice nechá opravit denní stacionář Domovinka v ulici Hofmanova č. p. 568. Předpokládaná hodnota investice je jeden milion bez DPH, ale bude záležet na výsledku výběrového řízení. Stacionář Domovinka je provozován příspěvkovou organizací Sociální služby města Jičína. Původní kapacita dvaceti míst přestala být dostačující a aby se vyřešil převis žádostí, zájemcům nyní poslouží byt v ulici Butovská č. p. 592. To sice umožní navýšit kapacitu na 35 osob, je však nutné investovat do původního sídla Domovinky v Hofmanově ulici, aby stacionář nepůsobil na dvou oddělených místech. Rekonstrukce zařízení by se mohla uskutečnit v příštím roce.

V Hostinném dokončili první etapu rozsáhlé obnovy sídliště

Hostinné - Několikaletá revitalizace sídliště v Hostinném, zahájená letos na jaře, má dokončenou první etapu. Při jejím slavnostním otevření nechyběl symbolický přípitek, přestřižení pásky a vystoupení místní skupiny Saxy Baby. Zásadním prvkem první etapy bylo zvětšení a vybudování parkovacích míst. „Celá výstavba stála zhruba 8,5 milionů korun, přičemž oproti původnímu plánu jsme ještě ušetřili 700 tisíc korun, což nás velice těší,“ uvedla starostka Hostinného Dagmar Sahánková a doplnila: „Vedle lidí, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, patří poděkování především všem obyvatelům sídliště za trpělivost.“