Miletínské infocentrum je s každým rokem modernější

Miletín - Informační centrum Mateřídouška, které se nachází v miletínském Městském dvoře, pokračuje ve svém zvelebování. Díky dotaci byla loni pořízena kopírka a nábytek, nyní bude vybaveno novým pultem. „Služby infocentra si pochvalují i turisté, kteří by ho na tak malém městě ani nehledali,“ říká starosta Miroslav Nosek.

Bazar přispěl na nákup sanity

Náchod - 121 tisíc korun. Takový je výtěžek z Dobročinného bazaru, který se konal minulý týden ve sboru Církve bratrské v Náchodě. Peníze nyní poputují do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, kde je použijí jako příspěvek na koupit sanitního vozu.

Ve Dvoře Králové zavřou chodník k mostu J. Opletala

Dvůr Králové n. L. - Až do konce listopadu je uzavřený chodník na západní straně mostu Jana Opletala a v jeho bezprostřední blízkosti. Město tu začalo rekonstruovat jeho povrch v souvislosti s vybudováním pruhu pro cyklisty. „Pro zachování bezpečného a plynulého průchodu pro pěší bude v místě bývalé zastávky MHD zřízen provizorní přechod pro chodce přes ulici 17. listopadu. Žádáme proto všechny občany, řidiče i chodce, aby při pohybu v uvedené lokalitě po dobu stavby dbali zvýšené opatrnosti, případně se řídili pokyny pracovníků zhotovitelské firmy,“ vyzval Jan Skalický z královédvorského úřadu.