Požár pole i lisu se snažil nejprve hasit traktorista pomocí několika přenosných hasicích přístrojů (5 práškových, 1 sněhový). Na pomoc mu přišel i kolega, ale oheň se jim nepodařilo dostat pod kontrolu. Lis nakonec odpojili a odjeli s traktorem do bezpečné vzdálenosti. Požár zdolali hasiči čtyřmi vodními proudy a lafetovými proudnicemi ze dvou cisteren. Příčina je zatím v šetření, ale s největší pravděpodobností šlo o technickou závadu. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na sto tisíc korun.

Hejtman přijal úspěšné hasiče

Velichovky - Krajský hejtman Jiří Štěpán včera dopoledne přijal medailové reprezentanty „Hasičské olympiády“ konané v rakouském Villachu. Mezi pozvanými byla také úspěšná sportovkyně Barbora Šubrtová za SDH Velichovky, jež si za své vynikající výsledky odvezla z průběhu celé „Hasičské Olympiády“ hned šest cenných kovů. Za vítězné družstvo HZS Královéhradeckého kraje se na setkání dostavilo osm hasičů včetně vedoucího družstva Petra Šmída. Diskutovalo se o požárním sportu a soutěžích CTIF.

Oprava muzea je v plném proudu

Hořice - Práce na generální opravě a přístavbě hořického muzea, které se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad, byly zahájeny. Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost dopravní situaci především v zatáčce v ulici Sladkovského, kde je výjezd vozidel stavby. Vlastní prostor náměstí Jiřího z Poděbrad bude omezen pouze v minimální míře. Uvnitř historické budovy muzea se již zedníci a řemeslníci pustili do bouracích prací, na dvoře pak byly odstraněny torza zdí zaniklého depozitu. Stavba potrvá do podzimu roku 2018.

Musí se počítat s výpadky elektřiny

Machov - Po potížích se zajištěním náhradních zdrojů elektrické energie začíná v obci kompletní oprava nadzemního vedení vysokého napětí. V rámci opravy bude provedena výměna sloupů a izolátorů včetně odboček ke stávajícím trafostanicím na celém území obce. V průběhu prací bude dodávka elektrické energie zajištěna generátory, ale při připojování trafostanic bude docházet ke krátkodobým odpojením elektrické energie vždy ráno a odpoledne v rozsahu do 30 minut.