Odborná firma zde v letech 2012 až 2014 likvidovala starou ekologickou zátěž. Bylo nutné odstranit ohniska znečištěných zemin a stavebních konstrukcí. Kontaminované materiály pracovníci firmy odvezli na skládky nebezpečného odpadu. Po dobu tří let odborníci sledovali kontrolní vzorky podzemních a povrchových vod. Zpracovaná analýza rizik nezjistila žádná ohrožení. Místní mohou být konečně klidní. Voda kontaminovaná není.

Stará fabrika ožila davem zvědavců

Horní Maršov - Ohromný zájem veřejnosti mělo čtvrteční zpřístupnění nemovité kulturní památky, historické fabriky v Temném Dole, lemující cestu z Horního Maršova do Pece pod Sněžkou či na Malou Úpu. Někdejší Dixova brusírna z roku 1868, ve které se zpracovávalo dřevo na výrobu papíru, chátrala dlouhá léta. Nový majitel Karel Chotek chce velkému objektu vdechnout nový život a postupně v něm vybudovat kulturní centrum, výstavní plochu, krkonošskou restauraci, pivovar, pražírnu kávy či sušírnu hub.

Regionální výrobky jsou oblíbené

Náchodsko - K sedmi již certifikovaným regionálním výrobkům Kladského pomezí se přidaly další čtyři výrobky, které upoutají nápadem, umem a péčí, které do každého z nich vkládají jejich výrobci. Jsou to dřevěné zahradní domky na kolečkách pana Rydla z Nového Města nad Metují, ručně vyráběné šperky Jitky Kylarové z Náchoda, kuchyňské zástěry a chňapky od Jany Čapkové z Jaroměře a posledním certifikovaným výrobkem podzimu jsou domácí džemy od Hany Horákové z Police nad Metují.

Rozhledna slavila kulaté výročí

Malé Svatoňovice - V Malých Svatoňovicích si připomněli 50. výročí otevření rozhledny Žaltman na stejnojmenném vrchu Jestřebích hor. Starosta obce Vladimír Provazník tu společně s dalšími hosty odhalil pamětní desku. „Bude stále připomínat nadšení dobrovolníků, kteří se na výstavbě rozhledny podíleli,“ uvedl Provazník. Malé Svatoňovice chátrající stavbu chtějí v budoucnu nahradit vyšší konstrukcí. Návštěvníkům má vrátit bohaté rozhledy do okolí, které s vyrůstajícími okolními stromy mizí.