„Mnohé byly v nevyhovujícím stavu a řadu z nich poničily povodně či přívalové deště v letech 2013, 2016 a 2017. Na opravy jsme získali od Ministerstva životního prostředí zvláštní finanční dotace,“ řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

„Letos nejsou práce již tak rozsáhlé jako v minulých letech, přesto se návštěvníci s pracovníky a stavební technikou na některých cestách potkají. Naší maximální snahou je pracovat za provozu, tedy neuzavírat cesty. Úseky, kde dělníci pracují, označíme a ve většině případů je bude možné obejít. O všech omezeních se lidé dozvědí na našich internetových stránkách nebo v informačních centrech,“ vysvětlil ředitel parku.

„Použijeme běžné technologie, ale také v horách osvědčené štětování. Cílem všech těchto prací je zamezení další devastace cest a také zvýšení komfortu návštěvníků hor,“ dodal Hřebačka.