Jedinou kočkovitou šelmou Krkonoš je rys ostrovid. Potvrdil to projekt Správy Krkonošského národního parku "Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000", který přinesl informace o tom, že patrně došlo k vytvoření trvalé místní populace s nadějí na její rozmnožování.

„Přímé důkazy z české strany Krkonoš nemáme. Kolegům k polského národního parku se ale díky fotopasti podařilo vyfotit mláďata rysa, z čehož lze vyvodit, že se narodili v Krkonoších. Odborníci celkový počet rysů žijících v Krkonoších odhadují na dva až tři,“ upřesnil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj se obyvatelé hor ani turisté rysa v žádném případě nemusí bát. „Rys není pro člověka nebezpečný. Je tak plachý, že jej málokdo uvidí,“ ujistil.