Další trable s vodou řeší v Kuksu. Poté, co část obyvatelstva přišla kvůli soukromému vrtu o zdroj pro své studny, musí se omezovat i lidé v Kašově. Královédvorský vodoprávní úřad vydal vyhlášku, která odběr vody upravuje.

Platí od poloviny června do konce srpna. „Z vodovodu Kašov je zakázáno používat vodu k zavlažování zahrad, mytí automobilů a napouštění bazénů. V letních měsících je určená pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům,“ přiblížil starosta Kuksu Jiří Beran. „Jde hlavně o kázeň lidí a sucho, které panuje. Vydatnost nového vodovodu je totiž dostačující, jen není připravený na nárazové napouštění bazénů,“ dodal.

V případě nedodržení vyhlášky mohou lidé dostat až padesátitisícovou pokutu. Úřady k omezení užívání vody přistoupily po upozornění provozovatele na její nedostatek.

„Výrazně stoupá odebrané množství vody. Vlivem zalévání se zvyšuje zhruba o třetinu, při napouštění bazénů je odběr až dvojnásobný. V kombinaci se suchým počasím tak dochází k ohrožení dodávky vody pro pitné potřeby obyvatelstva,“ napsala do vyhlášky Andrea Šévlová z královédvorského odboru životního prostředí.

Kukská radnice v Kašově před dvěma lety vybudovala nový vodní zdroj. Původní pramen v lesní studánce už nebyl dostatečný a kvalitou neodpovídal současným hygienickým normám.

„Že by Kašov zůstal bez vody, to už se nemůže stát. Nový vodní zdroj potřeby občanů bez problémů pokryje,“ uklidnil starosta Jiří Beran.

Vrátí se voda na kaskády?

Radnice v Kuksu zároveň intenzivně pracuje na utěsnění kaverny, z níž před rokem unikla voda do nižšího podloží. Na suchu jsou od té doby domácí studny i slavné kaskádové schodiště.

„Konečně máme hotový průzkum, který dokazuje, že firma chybovala. Čeká nás další kontrolní den a jednání, od kterého očekáváme návrh řešení od protistrany, která dosud vinu odmítala,“ řekl starosta Jiří Beran.

O jeden z vodních zdrojů Kuks před půl rokem připravila lehkomyslnost. Připravovaný vrt pro domácí čerpadlo prorazil dno podzemního jezera, z něhož čerpaly dvě desítky domácností. Voda zmizela z hloubky třiceti metrů prakticky přes noc.