Písemně nebo telefonicky se na něho mohou obracet tazatelé z řad veřejnosti s dotazy týkajících se například výskytu jim neznámého ptačího druhu pozorovaného na krmítku, v zahradě, během procházky nebo výletu v rámci našeho kraje, České republiky. Poradenství je zaměřeno pouze na volně žijící druhy, ne na cizokrajné, chované doma. Kontakt na ornitologickou poradnu: mrkacek@kislomnice.cz, telefon 723 834 840.

V případě nálezu viditelně zraněného ptáka nebo jiného živočicha se obracejte přímo na Stanici pro handicapované živočichy v Libštátě – na Františka Včeláka, telefon 732 228 801 nebo 481 689 433.