„K žádnému termínovému zpoždění nedochází. Předpokládáme převzetí budov do zkušebního provozu již na podzim. Stěhování do nových prostor proběhne na začátku roku 2021,“ uvedla tisková mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová.

Dva roky od poklepání na základní kámen

Jsou to již více než dva roky, kdy byla po nezbytných demoličních a přípravných pracích poklepem na základní kámen zahájena modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Základem projektu byla výstavba dvou nemocničních pavilonů. Srdcem nové nemocnice bude po dokončení pavilon K, kde budou soustřeďovány operační sály, intenzivní péče, porodní boxy a zobrazovací metody. Přilehlý pavilon J bude zejména lůžkový. 

Modernizace Oblastní nemocnice Náchod má podle plánu „spolknout“ 1,344 miliardy korun. Jednalo se o nejnižší částku, kterou ve čtvrtém tendru nabídlo konsorcium společností Geosan Group. „K poslední faktuře z května 2020 bylo profinancováno 1,124 miliardy korun bez DPH, což je zhruba 81 % z celkové aktuální ceny,“ uvedl včera tiskový mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann, a dodal, že cena díla byla navýšena na 1,393 miliardy korun bez DPH.

„Celkové navýšení původní ceny díla je tedy zhruba o 49 milionů korun bez DPH. Významné vícepráce spočívají zejména v doobjednání digitalizace operačních sálů (video-management) a generátoru kyslíku,“ upřesňuje Dan Lechmann, co se za cenovým navýšením skrývá. K ceně za stavební práce je nutné počítat navíc i s cenou za dodávky zdravotnické technologie, vybavení IT, orientačního a informačního systému, interiérového nábytkového a prvotního vybavení – to vše ve výši cca 314 milionů korun DPH.

Termín dokončení se musel posunout

Od původně stanoveného termínu pro předání a převzetí díla byl již v prosinci 2018 kvůli neočekávanému výskytu skalních hornin v průběhu provádění zemních prací nový termín dokončení prodloužen o 45 dní. A ten by měl být dodržen. „Stavební práce na modernizaci a dostavbě Oblastní nemocnice Náchod se již dokončují a jsou v souladu s aktuálním harmonogramem stavby,“ ujišťuje Dan Lechmann, s tím, že by stavba mohla být zkolaudována v průběhu měsíce srpna 2020. Do postupu prací nepromluvila ani protikoronavirová opatření. „V současné době neevidujeme ze strany zhotovitele požadavek na změnu termínu způsobenou pandemií covid-19.“

Klinická pracoviště náchodské nemocnice jsou nyní umístěna ve dvou areálech, což je provozně nevyhovující. Cílem celé modernizace je sestěhování horního areálu nemocnice a sjednocení všech provozů do dolního areálu. „Největším přínosem je bezpochyby vznik moderního zázemí jak pro zdravotníky, tak pro pacienty náchodské nemocnice, které bude splňovat nároky současné medicíny,“ říká Lucie Chytilová o rýsující se podobě Oblastní nemocnice Náchod, která v současné době zaměstnává přes 1500 zaměstnanců. A stále na některých pracovištích zaměstnanci chybí. „Aktuálně poptáváme především lékaře specialisty na internu, urologii, endoskopické centrum, rehabilitaci a gynekologii. Ovšem zjednodušeně řečeno, rádi přijmeme lékaře na každé z našich oddělení,“ dodává Lucie Chytilová.

Až čtvrtý tendr v pořadí

Rozsáhlá rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod, která je historicky jednou z nejvýznamnějších investic Královéhradeckého kraje byla poprvé avizována na jaře 2012 – tehdy za odhadovanou cenu 875 milionů korun. První tendr ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil a kraj ho nakonec v květnu následujícího roku zrušil. Podobný případ byl u druhého tendru, který kraj vypsal v červenci 2015. Třetí tendr zrušilo nové vedení kraje v prosinci 2017 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017 v pořadí čtvrtý tendr. Ten byl konečně úspěšný a jeho výsledkem je právě probíhající modernizace.

Jiří Řezník