„Uchazeči o zakázku za 1,3 miliardy korun by měli dodat své nabídky nejpozději v pátek 23. září 2016 do 10 hodin dopoledne. Obálky by se pak měly otevřít bezprostředně potom," informovala mluvčí kraje Martina Götzová.

Původní termín otevření byl stanoven na 22. srpna, ale na základě dotazů firem byl dvanáctkrát posunut. Během této doby obdržel kraj dohromady asi 170 dotazů. Základním hodnotícím kritériem pro nabídky uchazečů je výsledná cena.