Podle památkářů se jedná o zátěžový test, jelikož kvůli vícepracím, které se objevily v průběhu rekonstrukce, ještě není možné celou obnovu vodního díla dokončit. „Rozhodli jsme se napustit vodou alespoň tu část, která je „funkční“. Ověříme tím těsnost a funkčnost opravených stavidel i propustnost těch propustí, které jsou pod cestou,“ vysvětluje Jiří Svoboda z Národního památkového ústavu.

Další stavební práce, které se týkají vantroků, mlýnských kol, hřídele a celého prostoru mezi mandlem a mlýnem, budou následovat. „Začátkem prosince by mělo být vše hotové, některé další práce budou pokračovat i v příštím roce,“ uvádí Svoboda.

Celková částka za obnovu mlýnského náhonu a rekonstrukci domu při vstupu k zámku se vyšplhá přes 20 milionů korun.

Mlýnským náhonem už zase teče voda

Do malebného Babiččina údolí a ratibořického zámku míří každoročně tisíce návštěvníků s touhou poznat kraj Boženy Němcové.

A právě návštěvníci mohli letos se zájmem sledovat, jak se historický mlýnský náhon opravuje, jak se vyměňují mostky a rekonstruují stavidla. Veškeré práce se totiž odehrávaly za běžného provozu.

„Pomyslným vrcholem díla bude založení a zhotovení zcela nových dřevěných van-troků včetně nátokových stavidel jak pro mlýn, tak pro mandl. Bude plně obnovena funkčnost tří vodních kol, jednoho zcela nového a jednoho repasovaného pro Ludrův mlýn. Celkově repasované bude i vodní kolo mandlu,“ popsal před nedávnem proměnu mlýna kastelán ratibořického zámku Ivan Češka.

Ludrův nebo též Panský mlýn nabízí expozici, která představuje tradiční mlynářovo obydlí v období 19. století. Prohlédnete si v něm lidový nábytek a předměty denní potřeby. Na dvorku zažene žízeň i hlad nabízené dobové občerstvení.

Největší část ratibořického mlýna tvoří mlýnice, která zabírá přízemí a horní patro. V patře je pak byt mlynáře a šalanda, kde sedávali mleči.

Ludrův mlýn je neodmyslitelně spjat s knihou Babička Boženy Němcové. V roce 1773 ho vyženil děd Mančinky, postavy z Babičky. Mančinka byla v reálném životě starší kamarádkou malé Barunky Panklové. Dědečkem Mančinky byl Antonín Ludr. Jeho syn byl rovněž ztvárněn v Babičce jako dobromyslný pan otec.

V roce 1842 prodali Ludrovi mlýn náchodskému panství. V dalších letech byla k mlýnu postavena empírová budova, která později sloužila jako mandl.

V roce 1950 byl mlýn zdařile rekonstruován tak, aby odpovídal původnímu stavu a vyprávění Boženy Němcové.