Provedené změny se týkají především omezení pochůzkového a podomního prodeje. Rada města tak částečně vyslyšela opozičního zastupitele Petra Sobotku. Ten podal návrh, kterým chtěl podomní prodej v Trutnově úplně zrušit.

„Podle tohoto návrhu měl být jakýkoliv podomní a pochůzkový prodej zakázán. Došlo by však k omezení služeb pro řadu Trutnovanů,“ vysvětloval starosta Ivan Adamec. Radní se tedy nakonec přiklonili k úpravám návrhu. „Vymezili jsme několik výjimek, které mají dané služby liedm zachovat,“ objasnil starosta.

Od roku 2003, kdy byl dosavadní Tržní řád Trutnova schválený, došlo na základě několika nálezů Ústavního soudu k vývoji právních názorů na podobu tržních řádů. Město tak muselo reagovat a své nařízení aktualizovat. Řád zahrne i nové úpravy, týkající se zmíněného podomního a pochůzkového prodeje.

Mezi výjimkami, o nichž trutnovský starosta hovořil, jsou například služby v rámci ohlášeného očkování domácích zvířat, služby v rámci plnění povinností dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění, dále prodej farmářských výrobků, vánoční prodej ryb a stromků, velikonoční prodej kraslic a pomlázek či prodej různého druhu zboží v rámci konání společenské akce. Jde především o kulturní a sportovní události. Nová podoba Tržního řádu, který je závazný na celém území města, začne platit na Apríla.