Návštěvníci mohou po rozsáhlé obnově vodního díla opět sledovat provoz nejen náhonu, ale i některých funkčních strojních zařízení v Rudrově mlýně a v ratibořickém vodním mandlu.