Další kolo kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji odstartuje 12. září. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností, které v zimě na mnohých místech velmi znečišťují ovzduší.

Opět elektronicky

„Budeme rozdělovat opět 100 milionů korun, za které bychom chtěli stejně jako při lednové výzvě vyměnit téměř 900 kotlů," řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml. Sběr žádostí se opět uskuteční elektronicky.

O příspěvek ve výši až 127 tisíc korun na nový kotel mohou žádat obyvatelé kraje, kteří vlastní rodinný domek. Dotace bude lidem poskytnuta na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za ekologický kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel, tepelné čerpadlo, nebo za plynový kondenzační kotel. Dotace činí 70 procent v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí, 75 procent v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle na uhlí a biomasu a 80 procent v případě tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu.

Semináře pro zájemce

„Podpora je navýšena o pět procent v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území," upozornila mluvčí kraje Martina Götzová.

Dodala, že od června se v jedenácti městech kraje uskuteční semináře, které zájemcům poradí, jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat.

„Během první letošní lednové výzvy se nám osvědčilo, že se občané mohli na informačních seminářích poradit, jak na žádost o dotaci," řekl náměstek Ruml.

Čeká se na schválení

Druhé kolo přijímání žádostí o dotace na výměnu neekologických kotlů chce vyhlásit také Pardubický kraj, postup však ještě musí schválit rada kraje. Požádat o příspěvek budou moci jak noví zájemci, tak i neúspěšní žadatelé z lednového prvního kola.

Tehdy byl zájem obrovský. Protože žádosti nebylo možné podávat elektronicky, stáli lidé ve frontách před krajským úřadem už od předchozího odpoledne.

V první výzvě přišly dva tisíce žádostí
O kotlíkovou dotaci si v lednu 2016 v Královéhradeckém kraji zažádalo celkem 982 obyvatel, kladným hodnocením prošlo asi 94 procent žádostí. Peníze na nový kotel získalo celkem 884 lidí. V této první výzvě se rozdělilo celkem 100 milionů korun, průměrná výše udělené dotace se pak pohybovala kolem 113 tisíc korun. Asi šest procent žádostí nesplnilo podmínky výzvy. V Pardubickém kraji už během prvních tří dnů úředníci zaevidovali přes 1000 žádostí. Původně plánovaná částka 100 milionů korun byla zvýšena, aby se dostalo na všechny žadatele.