Jičínská radnice v posledních letech zintenzivnila rekonstrukci této historické památky a tím vzrostl i zájem návštěvníků. A zatím co Valdštejn budoval, současníci mnohdy ničí. Nový provozní řád má všechno usměrnit.

„Je to místo velkolepé architektury, do kterého ale nepatří kolečkové brusle, kola, auta nebo invazivní sporty,“ konstatuje kastelán Jiří Vydra, který společně s městem pracoval na novém řádu, který je již v platnosti. „Stopka pro auta je důležitá. Koně sem rovněž nesmí, když ale někdo po nich uklidí výkaly a cesty, proč ne?“ míní Vydra.

V lodžii také nesmí volně pobíhat pejsci. Musí být na vodítku tak jako v celém městě. „Chtěl bych, aby lidé nebrali pravidla negativně, ale aby pochopili, že vedou k nějakému vytvoření atmosféry pro všechny. Zákazy jsou paradoxně kvůli jedincům, kteří jsou invazivnější než ti slušní,“ říká k novince kastelán.

Podle Vydry bude v brzké době vydán i zákaz přístupu psů na velké akce, kde by mohlo dojít k nějakému incidentu.

Valdštejnská lodžie je architektonicky výjimečná stavba, skvost, který byl dlouho ruinou. Jde o jičínský unikát středoevropského významu. Umístění barokního letohrádku umožňovalo opatřit zahradu fontánami s vodotrysky, přivádět vodu do velkých bazénů. Areál ale nebyl dokončen. Terasa Lodžie je však doposud místem průniku pěti krajinných os, na jejichž koncích lze sledovat východ a západ slunce za rovnodenností i slunovratů.

Nový provozní řád nyní zakazuje v areálu jezdit motorovými vozidly, zakazuje šplhat na zdi, rozdělávat ohně, užívat omamné látky, odpalovat zábavnou pyrotechniku, trhat květiny, létat s drony, přemisťovat či poškozovat vybavení a podobně. Na terase lodžie je navíc zakázáno jezdit na kole, skateboardu a na bruslích.

Nový provozní řád najdete na webu města.