Ta doba byla tehdy příliš vzdálená, něco naprosto fantastického,“ připomíná předseda jaroměřského spolku včelařů Václav Jirka.

Tehdejší klidná doba postupného uvolňování poměrů přála podle Václava Jirky právě rozvoji spolkové činnosti, čehož využili i včelaři na Jaroměřsku ke svému užšímu propojení, výměně zkušeností a obhajobě zájmů při tolik všeobecně přínosném chovu včel. „Dnes jaroměřský včelařský spolek, jako svébytná součást Českého svazu včelařů, z.s., navazuje na dřívější snahy a pokračuje v nich. Zdejší spolek patří k největším v Královéhradeckém kraji co do počtu členů i včelstev a počet členů v posledních letech stále roste,“ pochvaluje si Jirka a dodává, že spolek zajišťuje pro včelaře zejména osvětovou činnost, komunikaci s veterinární správou a státní správou, technicky zajišťuje servis kolem ochrany včelstev proti škůdcům a onemocněním a zabývá se též seznamováním veřejnosti se stavem a přínosy včelařství pro společnost.

K důstojné oslavě tak významného výročí chystají chovatelé hned několik akcí. Začne se sérií tří odborných jarních přednášek v hotelu K-Triumf ve Velichovkách, a to 17. února, 17. března a 21. dubna. „Na jaře bude vyhlášena ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři výtvarná soutěž pro děti z Jaroměřska na téma včely v přírodě a jak je vidí děti a v Městském muzeu v Jaroměři bude od 17. dubna probíhat tématická výstava o včelařství. Oslavy vyvrcholí 22. září slavnostní schůzí včelařů v areálu Bastionu I Pevnosti Josefov, kde bude také medový jarmark s kulturním programem pro veřejnost. Zároveň připravíme malé překvapení pro školy a školky,“ popisuje plány oslav předseda spolku a zdůrazňuje, že včelařství je krásný a záslužný obor lidské činnosti, který přináší nejen hmotné a dobré výstupy, ale také obecný prospěch pro přírodu a pěkné okolí.