Specializovaná brněnská firma zastavuje ve Dvoře Králové řádění potkanů. Na šesti vytipovaných sídlištích její pracovníci kladli do nor a kanalizačních vpustí jedovaté nástrahy ve voskových blocích. Po jejich pozření hlodavci pojdou.

„Potkan jed okouše a za několik dnů později vykrvácí. Nástrahu vkládáme hluboko do nory, aby ji nemohl sníst třeba nějaký pes,“ přibližuje Petr Továrek z firmy TOPderax. „Je to nejšetrnější a legislativně jediná možná metoda, jak se potkanů, ale obecně všech hlodavců, zbavit,“ doplňuje Továrek. Zároveň dodává, že při deratizacích je vždy důležitá osvěta. Lidé musí vědět, že v okolí probíhá.

Na dvorských sídlištích přítomnost odborníků obyvatelé kvitují. „Tady je těch potkanů opravdu mnoho. Nory jsou u schodiště i pod keřem,“ volá na dvojici deratizérů muž z nejvyššího patra panelového domu.

„Místa máme většinou předem vytipovaná. Do nor jed vkládáme přímo. Když ho umisťujeme do kanálů, zavěsíme ho na drátek. Později tak můžeme kontrolovat, jak ho potkani konzumují,“ vysvětluje Továrek. Jeho firma ve Dvoře Králové spolupracuje jak s městskými vodovody, tak s technickými službami. Proto má dobrý přehled, která místa jsou nejpostiženější.

„U potkanů je největší nebezpečí, že kudy chodí, tam kálí. A pak nastává nebezpečí přenosu případné nemoci na člověka, třeba na pískovištích,“ poukazuje Továrek.

Potkani pohlavně dospívají po půl roce života. Mají extrémně rychlé rozmnožování. Jsou schopní vyvést až 15 mláďat a 24 hodin po porodu opět zabřeznout. Žijí v koloniích, obvykle se prý drží především v norách. Na zimu se však přesouvají do vytápěných objektů a do míst, kam lidé často nepřichází. Způsobují tady pak i škody na majetku.

„Je to podceňované zvíře. Může způsobit velké škody, když překouše dráty nebo celé rozvody. Je dobré, když lidé dbají alespoň na základní prevenci. Třeba aby byla utěsněná okna nebo v pořádku kanalizační rozvody,“ upozorňuje Petr Továrek. „Navíc v posledních letech špatně spotřebováváme jídlo. Kontejnery jsou pak plné zbytků. Tím hlodavcům nahráváme,“ doplňuje.

Firma se do Dvora Králové vrátí během dvou až tří měsíců. Pokud objeví mrtvé potkany, odveze je do kafilerie. Úspěch deratizace naznačí třeba zastavení výskytu nových nor nebo postupné zarůstání těch stávajících.