Škody za téměř 66 milionů korun způsobily podle předběžných odhadů povodně z 2. června na silnicích druhé a třetí třídy v kraji. Silničáři pracovali od počátku na nejnutnějších opravách, aby byly komunikace bez problémů sjízdné a bezpečné. Mezi nejvážněji poškozené patří především silnice na Trutnovsku. Potvrdil to Jiří Hošna z tiskového oddělení kraje.

„Pokud jde o majetek kraje, tak povodeň způsobila největší škody právě na silnicích druhé a třetí třídy. Na odstraňování škod silničáři průběžně pracovali. Kde je to nutné, budou postupně čekat komunikace významnější opravy. Nejvážněji voda zasáhla okres Trutnov, kde škody převyšují 62 milionů korun. O finance na odstranění škod po povodních bude kraj žádat Státní fond dopravní infrastruktury," řekl Karel Janeček náměstek hejtmana pro dopravu.

Mezi nejvážněji poškozené patří silnice druhé třídy Rudník – Arnultovice, Svoboda nad Úpou, Čistá v Krkonoších a Dolní Brusnice. Ze silnic třetí třídy je nejvíce zničena trasa Rudník – Bolkov a mosty mezi Rudníkem a Arnultovicemi. Voda některé vozovky podemlela, jinde zase poškodila opěrné zdi či narušila statiku mostů.