Tvrdí to trutnovský starosta Ivan Adamec. Jako jednomu z prvních mu zástupci obchodního řetězce představili nový projekt. „S potěšením jsem shledal, že projekt nyní zohledňuje, respektive řeší všechny městem rozporované body. Viděl jsem vizualizaci, vypadá to velmi pěkně,“ oznámil.

Nový návrh podle něj lépe řeší parkování, nebude clonit lidem v panelácích a nebude se kvůli němu kácet. „Zahrnuje zřízení 61 nových parkovacích míst. Nebude třeba kácet stromy, protože parkování bude umístěno pod marketem. Obchod bude také více odkloněn od obydlených domů směrem k hlavní třídě,“ upřesnil Ivan Adamec.

Modernizaci chtěl Kaufland spustit letos na jaře. Během podzimního stavebního řízení se ale objevila řada námitek. Nejhlasitější od lidí v Tiché ulici. Obávali se, že nový market bude příliš blízko jejich domu a bude jim stínit. Kritizovali plánované kácení stromů, úbytek parkovacích míst a zpoplatněné parkoviště.

Radnice upozorňovala na řadu nedostatků oproti platnému územnímu plánu. Připomínky měla i k osvětlení, počtu parkovacích míst a zvýšené náročnosti na dopravní kapacitu. Navržený obchodní dům podle ní nezapadal do okolního prostředí a nerespektoval urbanistický ráz nejlidnatějšího trutnovského sídliště.

Stavební úřad kvůli námitkám přerušil stavební řízení a vyzval firmu k odstranění nedostatků. Teď je vše jinak. Kaufland má v plánu úplně jinou stavbu. „Nyní bude záležet na tom, jak rychle investor zprocesuje potřebné formální kroky a požádá o stavební povolení. Než bude moci stavba začít (nejdříve v roce 2020), bude projekt představen občanům v rámci veřejné debaty, aby se již neopakovala situace, která vznikla v souvislosti s původním projektovým řešením,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.

Veřejné projednání by se mohlo uskutečnit už v červnu, nebo případně v září.

Trutnované v sobotu uklízeli koryto řeky Úpy.
Při úklidu řeky Úpy našli dobrovolníci přes 150 lahví od alkoholu