Pro každý druh mají zoologové a ošetřovatelé stanoveny různé techniky a postupy, jak jejich zástupce bezpečně přestěhovat. Jak takové stěhování probíhá například u žiraf? "Dáváme jim celé léto krmení do dřevěné bomy v safari, aby si na ni zvykly. V den převozu je tam zavřeme a těsně k ohradě přistavíme nákladní auto. Žirafy pak nakládací uličkou prochází přímo do přívěsu a my za nimi v uličce postupně po každém jejich pohybu dopředu zasouváme přehrazovací klády, aby se zvířata nemohla vrátit zpět, ale naopak musela pokračovat pouze směrem k přívěsu. Poté už je stačí jen převézt a vypustit do stájí,“ vysvětluje zoolog Luděk Čulík.

Zdroj: Markéta Grúňová/Safari Park Dvůr Králové

Naproti tomu při stěhování oslů somálských můžou pracovníci zoo nákladní automobily zcela vynechat. „Tato zvířata ženeme do stájí přes jiný výběh, přičemž pár ošetřovatelů opatrně nahání stádo směrem k ubikacím, další lidé jsou připraveni u bran, které postupně zavírají, a poslední pracovníci čekají přímo u boxu ve stájích. Za ta léta už víme, že každé stěhování vyžaduje hlavně sehraný tým lidí, z nichž každý přesně ví, co musí udělat, aby vše klaplo," popisuje Luděk Čulík.

Dvorská zoo přivezla z Anglie pět nových zvířat.
Zoo má nová zvířata. Z Anglie přivezla hřebce do stáda zeber

Za třicet let fungování safari týmy zoologů a ošetřovatelů nejen vypilovaly způsoby, jak zvířata co nejbezpečněji a nejrychleji převézt, ale zjistily, jaké druhy jsou pro několikaměsíční pobyt v safari vhodné a kterým nevyhovuje.

„Na jedné straně jsou zvířata jako pakoně, watusi nebo vodušky, které tam prosperují natolik dobře, že v safari během léta vyvedou několik mláďat. Na straně druhé máme takové druhy, které tam umístit nemůžeme. Jedná se například o kudu malé, kteří se v konkurenci větších kopytníků neprosadí a nemají tak možnost dostat se k příkrmům," objasňuje Jiří Hrubý.

V letošním roce mají pracovníci zahrady stěhování o trochu snadnější než v předchozích letech, a to díky nově postavenému zimovišti, které těsně sousedí se safari. Přechodný domov tam během zimy najde 12 pakoňů modrých, 8 zeber Chapmanových a 17 antilop losích. Všechna zvířata do navazujících výběhů nového zimoviště přešla ze safari zcela samostatně a ušetřila tak ošetřovatelům mnoho práce.

Minimální teplota, při které většina afrických kopytníků může ještě chodit ven, je okolo minus pěti stupňů. Proto i přes zimní měsíce jsou ustájená zvířata vypouštěna ven na takzvané dvorečky, které navazují na stáje.

Jako poslední opustí safari pelikáni. Odchyt těchto velkých afrických ptáků, u kterého se sejdou desítky pracovníků safari parku, probíhá holýma rukama jak na souši, tak ve vodě. Termín přesunu pelikánů závisí hlavně na počasí a koná se zpravidla v první polovině listopadu.

Ve dvorské zoo odychtli 25 pelikánů žijících na jezírku v safari.
Pelikáni už jsou v zimovišti. Ošetřovatelé je chytali holýma rukama