Zřejmě největší škodu živel způsobil v Červené Hoře na Náchodsku. Odnášel střechy, rozbořil stodolu a kácel stromy. „Stál jsem na zahradě a viděl jsem, jak do sebe mraky začaly nasávat vzduch, najednou se silně rozfoukal vítr, až mi to ze zahrady odneslo trampolínu," popsal jeden z místních obyvatel.

Na jedné straně pak viděl, jak vítr odnáší střechu skladováku na seno. Druhým směrem už byla zbořená stodola, která spadla na zemědělské stroje. Obytný dům stojí jen kousek vedle. Silný vítr neustály ani některé stromy mezi Červenou Horou a Žernovem.