Dubnové jednání k vlajkovému projektu, který bude spolufinancován z fondů Evropské unie, se konalo ve Školícím a rehabilitačním zařízení Hájemství.

Projekt s názvem Bezpečné pohraničí se zabývá posílením spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky a Polské republiky. Cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému výměny informací o nebezpečných událostech a posílení záchranářské spolupráce v oblasti česko-polského pohraničí.

Rozpočet čítá téměř osm milionů Euro. Dvě třetiny půjdou na pořízení nového potřebného vybavení pro jednotlivé kraje obou zemí.

Setkání se zúčastnili zástupci HZS z pěti českých krajů, a to z kraje Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského. Z Polska dorazili čelní představitelé Dolnoslezského vojvodství, Opolského vojvodství a Slezského vojvodství. Úvodního slova se ujal ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl. Poté byly náměstkem ředitele pro Integrovaný záchranný systém (IZS) Olomouckého kraje Petrem Ošlejškem předneseny základní informace o projektu. Diskutováno bylo posílení systému komunikace a sdílení informací pro krizové řízení. Opomenuta nebyla ani otázka postupu pro zvýšení spolupráce u dopravních nehod, při záchraně z vodní hladiny, při zdolávání požárů a při ochraně životního prostředí.

Druhý den pokračoval za přítomnosti prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Otakara Rumla, který si i přes svůj nabitý pracovní program vyhradil čas na tento významný projet. V tento den se zde řešily aktivity pro letošní rok a financování. Naplánováno bylo několik výměnných stáží na krajských operačních střediscích (KOPIS), společné výcviky řidičů, výcviky lezeckých skupin hasičů a další. Také bylo dohodnuto několik seminářů a konferencí, na kterých se bude dále řešit společná metodika pro postupy při zásazích. Všechny aktivity by měly proběhnout především v měsících září až listopad, a to jak na českém, tak i polském území (především v Opoli, Katowicích a Wroclawi).

Koncem letošního roku se uskuteční další setkání, při kterém dojde k vyhodnocení plnění stanovených úkolů a bude stanoven plán pro nadcházející rok 2017.

Alena Kuthanová