Jen v dubnu a květnu byli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přivoláni k devíti případům, kdy vlci napadli hospodářská zvířata. Usmrceno bylo 11 jehňat, 4 ovce, 4 telata a 4 kozy na pastvinách ve Zdoňově, Libné, Horních Teplicích, Vernéřovicích a ve Dřevíči. „Výskyt vlků na Broumovsku je výsledkem přirozeně se zvyšující populace těchto ohrožených živočichů ve střední Evropě," uvedla Hana Heinzelová, vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

Myslivci ve stejném období nahlásili 10 stržených kusů spárkaté zvěře, převážně muflonů a srn. V zimě vlci pustošili i chov ovcí v Dolním Adršpachu. Zde uhynulo víc než 50 zvířat. Většinu šelmy jen potrhaly, ale nezkonzumovaly.