Nejvýkonnější byla opět elektrárna Práčov, která dodala do sítě 7,931 GWh. Oproti ostatním neodebírá vodu přímo z řeky, ale z podzemního přivaděče pro úpravnu vody Monako u Chrudimi. Roční výrobu vyšší než sedm GWh měly také elektrárny Spálov, Přelouč a Les Království. Produkce elektřiny ve vodních elektrárnách je závislá téměř výhradně na srážkách a počasí. Na déšť byl loňský rok velmi chudý. S ročním úhrnem 587 milimetrů byl Královéhradecký kraj silně podnormální stejně jako Pardubický kraj s 550 milimetry. Napršelo zhruba 75 procent normálu období let 1961 až 1990.