Zatímco doposud evropské i státní dotace podporovaly tzv. jednotnou kanalizaci, tedy určenou pro dešťové i splaškové vody, nově chce ministerstvo životního prostředí podporovat jen projekty, které počítají s oddělením vedení obou složek.

Hlavně menší obce, které nákladně připravily projekty na společnou kanalizaci, tak ostrouhají, dotace nedostanou žádné a kvůli zvýšeným nákladům tak cena vody prý může vzrůst až o desítky korun na kubíku.

„Zůstanou-li pravidla tak, jak se dnes navrhuje, půjde na zlepšení kvality vody méně veřejných peněz. Mnoho měst a obcí totiž nebude schopno splnit stanovené podmínky, a tedy realizovat potřebné projekty," řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Přes 60 procent odpadních vod se v Česku podle něj odvádí prostřednictvím jednotné kanalizace, kde se oba druhy vody míchají. Část obcí budovala projekty jednotné kanalizace v minulých letech a s investicemi do ní počítaly obce i do budoucna. Jejich nákladně připravované projekty by nyní přišly vniveč.

„Pokud by se jednotná kanalizace vyloučila z uznatelných dotačních nákladů, znamenalo by to zmařené investice související s přípravou a schvalováním projektů v oblasti čistoty vod v řádu stovek milionů korun. A protože příprava projektu, územní a stavební řízení a vlastní výstavba vždy trvá několik let, hrozí, že se peníze v novém programovacím období ani nebudou čerpat," přidal se člen předsednictva Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

S postojem svazu souhlasí i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). To navíc upozorňuje i na další připravovanou legislativu, která může ke zdražení vody pro spotřebitele až o 15 procent vést. Jde například o plánované navýšení poplatku za objem vypouštěných odpadních vod. SOVAK upozorňuje, že již dnes patří Česko ke státům, kde je zpoplatnění odpadních vod z nových členských států největší.

S těmito obavami však napadané ministerstvo životního prostředí nesouhlasí a o hrozícím skokovém zdražení vody pochybují i šéfové některých vodáren.

„Můžeme ubezpečit občany, že v důsledku změn, které chystáme v systému přidělování evropských dotací do vodohospodářství, rozhodně žádné zdražení vody nehrozí. Změny podmínek mohou naopak zefektivnit provoz na obecní čistírně odpadních vod a obce tak mohou ušetřit prostředky na další zkvalitňování vody a zlepšování stavu našeho životního prostředí," uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Ministerstvo rovněž tvrdí, že oddělená kanalizace je nejen ekologičtější, ale i ekonomičtější. „Čistírny odpadních vod mají omezenou kapacitu a vyčištění každého kubíku vody obec něco stojí. Pokud se dešťová voda odvede jinam anebo se vytvoří podmínky pro její zasakování na místě, celý provoz se zefektivní a zároveň je možné dešťovou vodu následně ekonomicky využít," dodala.

Třetí pohled nabízejí šéfové některých vodáren. „Nemyslím si, že kvůli přesměrování dotací na oddělenou kanalizaci dojde ke zdražení vodného a stočného. Spíše v tom vidím problém pro rozpočty menších obcí, které do projektů na jednotnou kanalizaci masivně investovaly a jejich snaha o získání dotací teď přijde vniveč. Na cenu samotné vody to však nebude mít vliv," řekl šéf pardubických vodáren Josef Fedák.

Pravdou však rovněž je, že většina Deníkem oslovených východočeských obcí, které se chystají na výstavbu kanalizace, dnes už připravují projekty právě na oddělenou kanalizaci.