Před týdnem profrčelo těsně před nárazníky lokomotivy auto, jeho řidič unikl o vlásek tragickému střetu. Riskantní místo ve Vrchlabí s nechráněným železničním přejezdem pamatuje nebezpečné situace a dopravní nehody, včetně smrtelných. Střety s vlakem se odehrávají v ulici K Mlékárně každoročně.

Teď by bezpečnost lokality mělo zvýšit vybudování chráněných železničních přejezdů, zabezpečených závorami. Jeden bude K Mlékárně, druhý v Lipové ulici. Za 15 milionů korun je postaví státní organizace Správa železnic (dosud Správa železniční dopravní cesty SŽDC, od 1. 1. 2020 SŽ). Reagovala tak na iniciativu vrchlabské radnice.

„Jsou to dlouhodobě riziková místa, přejezdy jsou nebezpečné třicet let. Proto jsme chtěli situaci řešit,“ vysvětlil starosta Vrchlabí Jan Sobotka. „Dříve to byla zřídka obydlená oblast, dnes se ale zástavba výrazně rozvinula. Zvýšila se intenzita dopravy. Už to není trať na okraji města, ale vede obytnou zástavbou, kterou kříží silnice,“ dodal.

Země s nejvíce přejezdy

Zároveň s vybudování dvou chráněných vlakových přejezdů chce Správa železnic zrušit jeden další přejezd v ulici Jana Opletala. Vysvětluje to nutností snižovat počet přejezdů v České republice a vyšším počtem přejezdů na krátkém úseku mezi Vrchlabím a sousední obcí Kunčice nad Labem. Celkově jich tam je šest. Česká republika je země s největším počtem železničních přejezdů (podle průměru na velikost území), v ČR jich je více než osm tisíc. V roce 2019 zemřelo na železničních tratích v ČR 247 osob.

„Na této trati se nachází tři železniční přejezdy zabezpečené výstražnými kříži, které jsou situovány zhruba 500 metrů od sebe. Na společném jednání s panem starostou Vrchlabí bylo dohodnuto, že Správa železnic bude řešit zabezpečení světelnými zařízeními se závorami na dvou železničních přejezdech, jeden železniční přejezd ze tří výše zmiňovaných bude zrušen,“ tlumočil stanovisko Správy železnic (SŽ) její mluvčí Marek Iliaš.

Podle jeho vyjádření zrušením jednoho železničního přejezdu nedojde k omezení dopravní obsluhy daného území a SŽ díky tomu uspoří finanční prostředky na výstavbu přejezdových zabezpečovacích zařízení a definitivnímu odstranění kolizního místa železnice - silnice.

Veřejná diskuse na Hartě

Proti úplnému zrušení přejezdu v ulici Jana Opletala ve Vrchlabí se ohradila skupina obyvatel dotčené části Harta. Nelíbí se jim, že Správa železnic si tímto způsobem vynucuje zrušení jednoho přejezdu. „Harťáci“ chtějí dosáhnout toho, aby ho bylo možné využívat pro chodce a cyklisty, a mít jistotu, že Správa železnic skutečně postaví dva zabezpečené přejezdy. To je také závěr ze čtvrtečního veřejného jednání v hasičské zbrojnici v Podhůří, kde jim vysvětloval situaci starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

V České republice je více než osm tisíc železničních přejezdů. Každý musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám. Při několika stech nehodách ročně na nich zahynou desítky osob. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje. V posledních letech zaznamenává Drážní inspekce velmi vysoký počet smrtelných nehod na železničních přejezdech. Zatímco dříve lidé umírali při každé desáté nehodě na přejezdu, nyní je to již při každé šesté nehodě.

Riskantní chování řidičů automobilů potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením, jichž je pouze čtvrtina z celkového počtu, odehrává takřka polovina všech nehod. V roce 2019 zemřelo na železničních dráhách v ČR 247 osob.