Rádi přivítáme vaše další příspěvky, které je možné posílat na e-mailovou adresu encyklopedie.VC@denik.cz.

Písmeno P (pokračování)

PODLAŽICKÝ KLÁŠTER

První zmínka o benediktinském klášteře v místní části Chrasti u Chrudimi pochází z roku 1159, samotná stavba však zřejmě začala o devět let dříve. Vznikla zde Ďáblova bible – tzv. Codex gigas, která je označována za největší knihu světa. Má 310 pergamenových listů, které jsou vyrobeny pravděpodobně z teletiny. Stránky mají rozměry 890 mm x 490 mm a odhaduje se, že celý rukopis mohl písaři trval až deset let. Podle pověsti prý kniha vznikla v klášteře tak, že ji za jedinou noc napsal s pomocí ďábla mnich, kající se z těžkého hříchu. Za ten měl být potrestán zazděním zaživa. Tato vyhlídka ho přiměla k pošetilému pokusu o záchranu. Nabídl, že k odčinění své viny a pro slávu klášterního bratrstva napíše největší knihu, jakou svět viděl, a to za jedinou noc. Psal zoufale, o půlnoci mu však bylo jasné, že to nestihne. A tak zavolal na pomoc ďábla.

V roce 1594 se kniha zařadila do proslulé sbírky císaře Rudolfa II. na Pražském hradě, kde ji na konci třicetileté války ukořistili Švédové. Někdy je Ďáblova bible označovaná za osmý div světa. Kopie knihy je uložena v Městském muzeu v Chrasti. Originál zdobí sbírky Královské knihovny ve Stockholmu.

POHÁR VYSOČINY

Tradiční hasičská soutěž, která měla v letošním roce na pořadu už 38. ročník. Pořádal ho Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim a Sportovní klub hasiči okresu Chrudim. Soutěžilo se ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku.

Trojnásobným vítězem se stal Michal Čekal z Jihlavy (cvičná věž, 100 m, dvojboj). Královskou disciplínu požární útok vyhrál Jindřichův Hradec a chrudimské družstvo skončilo šesté. Pohár Vysočiny za celkové vítězství získali hasiči z územního odboru Třebíč před Jindřichovým Hradcem a Blanskem. Chrudim skončila šestá i v celkovém pořadí.

POCHOD ČESKÝM RÁJEM

Jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších akcí, která vždy v březnu zahajuje turistickou sezonu. Letos se konala už po osmačtyřicáté. 1. ročník dálkového Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem se šel v roce 1966. V klubové kronice je první zmínka o pochodu ze 7. ročníku v roce 1973. Na trasy 55 a 30 km od Husova pomníku se tehdy vydalo 1258 pochodníků. Vzácným hostem pochodu se stal spisovatel Václav Čtvrtek a v závěru byli vyhlášeni nejhezčí Rumcajs a Manka. V roce 1977 vznikl pamětní list pochodu, jehož autorem byl malíř Radek Pilař, známý ilustrátor Čtvrtkových pohádek a večerníčků. Nejvíce účastníků přišlo v roce 1982, kdy se na trasách objevilo 10 831 lidí. Po roce 2000 pořadatelé zaznamenali největší účast v roce 2003 (5259), v posledních pěti letech účast kolísala od 1350 (2012) až po 5405 (2014). Od roku 2001 byl pochod rozšířen i pro cyklisty.

POCHODEŇ

První číslo tohoto periodika vyšlo v roce 1906 v Hořicích, po brněnské Rovnosti bylo druhým nejstarším u nás. Později se stalo listem sociálně demokratické strany, ale už v roce 1921 bylo orgánem komunistické strany a v Hradci Králové vycházelo jako týdeník, během 2. světové války ilegálně.

Vydávání komunisté obnovili 12. 5. 1945, z listu se stal krajský deník, který po listopadu 1989 přestal být orgánem KV KSČ. Pochodeň byla přejmenována na Hradecké noviny (1. 4. 1992), které se staly součástí angažmá Verlagsgruppe Passau, vydavatele regionálních novin Passauer Neue Presse. Postupně se přidávaly další tituly – Pardubické noviny (1. 5. 1992), Krkonošské noviny (28. 11. 1992), Noviny Chrudimska (29. 1. 1994), Noviny Jičínska (30. 4. 1994), Orlické noviny (3. 9. 1994), Noviny Vysočiny (1. 4. 1995), Noviny Náchodska (1. 10. 1996), Noviny Svitavska (4. 9. 2000) a Noviny Rychnovska (1. 10. 2001). Všechny byly v roce 2006 sjednoceny pod název Deník. Podle zveřejňovaných průzkumů patří trvale k nejčtenějším deníkům na území bývalého Východočeského kraje – tedy v Královéhradeckém (pět deníků) a Pardubickém kraji (čtyři deníky). Hojně navštěvovaná je i internetové verze denik.cz. Vydavatelem všech regionálních deníků v České republice je akciová společnost Vltava-Labe –Press se sídlem v Praze–Uhříněvsi.

POLÁČEK, Karel

Novinář a spisovatel, rodák z Rychnova nad Kněžnou (22. 3. 1892), kde byl otec židovským obchodníkem s koloniálním zbožím. Začal studovat gymnázium, které dokončil v Praze. Následná studia na právnické fakultě Karlovy univerzity přerušila I. světová válka. Musel narukovat a na srbské frontě se dostal do zajetí. Po válce začal publikovat (Nebojsa, Tribuna) a od roku 1922 byl redaktorem Lidových novin, Tribuny a Českého slova.V letech 1927 – 1930 řídil humoristický čtrnáctidenník Dobrý den. Spolu s Karlem Čapkem byl autorem sloupků. Jeho slibně se rozvíjející novinářskou a spisovatelskou činnost však opět přerušila válka. Němečtí fašisté ho v roce 1943 odvlekli, stejně jako statisíce jiných Židů, do Terezína, a pak byl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Původně se předpokládalo, že zde 19. října 1944 Poláček zemřel v plynové komoře. V 90. letech 20. století se však objevila svědkyně Klára Baumöhlová, jež se účastnila pochodu smrti a potvrdila, že Poláček přežil transport do Hindenburgu a účastnil se i pochodu do tábora v Gleiwitz. Zde byl podle svědectví 21. ledna 1945 popraven.

Prvním Poláčkovým románem, který sklidil velký úspěch, byli Muži v offsidu (1931), ze stejného roku pochází i kniha Hráči. O dva roky později vznikla povídka pro děti Edudant a Francimor. Autorství humoristického románu Hostinec U kamenného stolu, který vyšel v době nacistické okupace v roce 1941 musel „na sebe vzít" malíř Vlastimil Rada. Z Poláčkovy bohaté tvorby ještě připomeňme populární román Bylo nás pět a čtyři díly románu Okresní město. Řada jeho děl byla zfilmována, sám se podílel na scénářích. Sebrané Poláčkovy spisy vyšly v 90. letech v nakladatelství Franze Kafky.

V roce 1995 byl Karlu Poláčkovi in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy.

POLICKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV

Oblast křídové tabule v povodí horního toku řeky Metuje. Součást vnitrosudetské pánve je vyplněna plošinami se známými skalními městy Ostaš a Hvězda. Na ni navazují Stolové hory (Góry Stołowe), jejichž převážná část se nachází na území Polska. Geologický vývoj tohoto území zde vytvořil nejenom jedinečnou krajinnou oblast s vzácnými druhy fauny a flóry, ale hlavně se zasloužil o vznik jedné z nejvýznamnějších zásobáren podzemní pitné vody. Zbytky sedimentů ze dna křídového moře zde vytvořily silné vrstvy pískovců s četnými puklinami, které dobře zadržují a filtrují vodu. Tyto přírodní zdroje podzemní vody patří mezi nejčistší a nejkvalitnější a mají významné vodohospodářské využití. Nejbohatší a nejkrásnější prameny vyvěrají v oblasti Adršpašsko-teplických skal (např. Stříbrný pramen). V Teplicích nad Metují vyrostla také stáčírna balených vod. Polická křídová pánev proto byla vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

POLOM

Lesní přírodní rezervace nedaleko obce Horní Bradlo je ukázkou původního pralesového charakteru lesa v Železných horách. Rezervaci, která byla zřízena 31. 12. 1933, tvoří Velký Polom (15,56 ha) a Malý Polom (2,27 ha). Na nynější rozlohu bylo chráněné území rozšířeno v roce 1955. V pralesní části jsou zachovány jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem. Podle písemných pramenů se již v letech 1895 – 1900 objevila v lesním hospodářském plánu tehdejšího majitele zmínka o vyloučení pravidelné hospodářské činnosti, aby mohl být porost ponechán vlastnímu vývoji. Jelikož se však jedná pouze o fragment původní přírody, musí se v současnosti chránit před nálety smrku a ochraňovat původní listnaté druhy dřevin, aby nedošlo k znehodnocení území.

V pralese se vyskytuje mnoho zajímavých a vzácných druhů hub, rostlin i živočichů. V rezervaci se nacházejí torza mohutných stromů porostlá různými mechy. Nejvyšší jedle Stará královna padla v roce 1903. Její stáří bylo odhadováno na 300 let. Byla vysoká 46 metrů a kmen měl obvod 580 cm.

PORCINKULE

Tradiční akce s řadou atrakcí, prodejních stánků a občerstvení. Pouť je významnou a oblíbenou událostí pro dvě města východních Čech – pro Opočno a Hostinné. Koná se vždy první srpnový víkend, před válkou se však držela v jediný den – 2. srpna.

Její nezvyklý název se pojí s Františkem z Assisi. Ten získal jako dar malý kostelík Panny Marie s Anděly a sousední dům. Pojmenoval ho Porciunkule, což vyjadřuje nejmenší částečku, tedy to nejnutnější, co františkáni ke svému životu v naprosté chudobě potřebovali. Kostel Panny Marie s Anděly, který se stal mateřským klášterem františkánů, byl vysvěcen 2. srpna 1223 a dodnes přitahuje zástupy poutníků z celého světa.

PORTMONEUM

Muzeum Josefa Váchala v Litomyšli – dům, který v roce 1920 vymaloval Josef Váchal na žádost přítele. Jednotlivé pokoje zachycují jeho život a tvorbu. Vytvořil zde svérázné malby, které snad pochopí jen osoba znalá jeho díla. Malby zpodobňují krajiny, skřety, čerty, duchy, znázorňují křesťanskou a klasickou tematiku a dohromady spojují expresionismus, okultismus a symboliku. V roce 1991 chátrající objekt zakoupilo nakladatelství Paseka, které jej nechalo opravit a v roce 1993 zde otevřelo muzeum.

POSPÍŠIL, Jan Ladislav

Významná osobnost Hradce Králové – knihtiskař, knihkupec, ale zejména náměstek purkmistra (v dnešním pohledu primátor města). Narodil se 24. 12. 1848 v Trutnově, kde absolvoval základní školu, po přestěhování rodiny do Hradce Králové úspěšně vystudoval zdejší reálku. Následná studia na technice v Praze však musel v roce 1867 přerušit. Zemřel totiž jeho bratr Jan, který měl převzít otcovu tiskárnu, a tak se v ní vyučil on (1867 – 1870). Kromě toho později pracoval v různých knihkupectvích v Německu i u nás – to hradecké převzal v roce 1875 a tiskárnu o šest let později.

Zajímal se o komunální politiku: v letech 1880 – 1893 byl členem městského zastupitelstva, od roku 1884 členem městské rady a o rok později si jej purkmistr Hynek Václav Lhotský vybral jako svého náměstka. Založil městské muzeum, prosadil zestátnění reálných škol, přispěl k zachování odborné zámečnické školy, založení divadla a vzniku stálé scény Beseda na místě někdejšího kasina. Jeho největší zásluhou je zboření hradeb, které bránily rozvoji města už od 18. století. Pospíšil stál v čele snahy jejich likvidace, viděl v tom znovuzískání ztracené prosperity. Budoucnost mu dala za pravdu.

Při prosazování však musel bojovat nejen se státními orgány, ale i s mnohými majiteli hradeckých domů, kterým tehdejší stav vyhovoval. O úspěšném dokončení celé anabáze, přípravě řady nutných zákonů a jejich odeslání do říšského sněmu referoval na zasedání městského zastupitelstva 3. března 1893. Bezprostředně poté, v důsledku velkého vypětí, jej postihla mozková mrtvice, které za tři dny – ve věku pouhých 44 let – podlehl. Zastupitelé se následně rozhodli pojmenovat na jeho počest jednu z hlavních hradeckých ulic (dnešní Pospíšilova třída na Slezském Předměstí) a postavit mu na jejím začátku pomník. K jeho realizaci však došlo až v roce 1933. Vytvořil ho Josef Škoda a je umístěn v místech, kde se v roce 1884 začalo s bouráním hradeb.